Gem/Eksportér/Udskriv

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Gem/Eksportér/Udskriv.

  Fil menuen i MuseScore, indeholder punkter som Gem..., Gem som..., Gem en kopi..., Gem det valgte..., Gem Online..., Eksporter..., Eksporter Stemmer... og
  Udskriv....

  Fil Gem/eksporet/Udskriv

  Gem

  Gem..., Gem som..., Gem en kopi..., og Gem det valgte.. giver mulighed for at gemme filer i MuseScore's formater (.mscz and .mscx).

  • Gem...: Gem det aktive nodeark som fil.
  • Gem som...: Gem det aktive nodeark i en ny fil.
  • Gem en kopi...: Gem en kopi i en ny fil, men fortsæt med at redigere originalen.
  • Gem det valgte...: Gem markerede takter i en ny fil. I MuseScore versioner før 2.1 gemmes filen kun korrekt, hvis taktarten er vist i den første af de udvalgte takter, medmindre den er 4/4.
  • Gem online...: Gem det aktive nodeark på MuseScore.com (se Del nodeark online).

  Eksporter

  Eksportér... og Eksportér Stemmer... giver mulighed for at oprette andre typer end MuseScore filer, som PDF, MusicXML, MIDI, og forskellige audio og image formater.

  I Eksport dialogen, vælger man hvilket format, der eksporteres til:

  Dialog: Eksport

  • Eksportér...: Eksporterer det aktive nodeark til det ønskede format.
  • Eksportér Stemmer...: Eksporterer det aktive nodeark, og alle tilknyttede stemmer til separate filer i det ønskede format.

  MuseScore husker det valgte format, og vælger dette som default næste gang.

  Note: Det ukomprimerede MuseScore format (MSCX) er til rådighed ved både 'Gem' og 'Eksporter'.

  Udskriv

  Udskriv... giver mulighed for at udskrive filer fra MuseScore direkte til en printer. Afhængig af printeren vil der være forskellige muligheder, men generelt man vælge sider, antal kopier og sortering.

  Hvis der er en PDF printer installeret, kan man også "eksportere" til PDF ved brug af denne, men det anbefales ikke.
  For at det skal virke korrekt med Adobe PDF, skal man sikre at Rely on system fonts only, do not use document fonts ikke er sat i Printer indstillingerne.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.