Grundlæggende funktioner

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Basics

Det foregående kapitel "Kom igang" guider dig igennem installation af MuseScore og processen til at oprette et nyt nodeark. Kapitlet "Grundlæggende funktioner" giver et overblik over MuseScore og beskriver de almindelige måder at arbejde med et nodeark på.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.