Redigering

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Redigering.

  Redigeringstilstand bruges til at tilpasse elementer, som er tilføjet til et nodeark. De fleste elementer kan tilpasses på en eller anden måde i redigeringstilstand.

  For at skifte til redigeringstilstand brug en af disse muligheder:

  • Dobbeltklik på et vilkårligt element
  • Højreklik på elementet og vælg Rediger Element
  • Klik en gang på elementet og brug genvejen Ctrl+E (Mac: Cmd+E).

  For at forlade redigeringstilstand, tryk Esc, ełler klik på et blankt område i dokument vinduet.

  Tekst

  Om textredigeringstilstand, se Tekst redigering.

  Linier

  Linier—som buer, hårnåle, volter osv.— får kvadratiske håndtag i redigerings tilstand (som bliver blå når de markeres). En legato bue, ser for eksempel sådan ud:

  Sample slur in Edit Mode

  Håndtagene i enderne bruges til at justere længden af linien. Det midterste bruges til at ændre den lodrette placering.
  Legato- og bindebuer har tre håndtag mere, som bruges til at justere formen på buen. (se billedet herover).

  For at flytte et håndtag, klikker man på det og bruger en tastatur genvej (se herunder). Man kan også flytte håndtaget med musen.

  Håndtagene i hver ende er forbundet med en stiplet linie til et anker på nodelinien. Ankrene angiver start og slut på den del af noden, som styres af linien. Som standard er et håndtag placeret lodret over sit anker.

  • For at flytte et endepunkt håndtag og det tilhørende anker, markerer man håndtaget og bruger Skift+ eller Shift+.
  • For at flytte et endepunkt håndtag uden at påvirke ankeret, markerer man håndtaget og bruger enten højre/venstre pilene, eller den tilhørende Ctrl (Mac: ) kommando. Se tastatur genveje herunder.

  Tastatur genveje

  De følgende tastatur genveje kan bruges til at justere placeringen af det markerede anker:

  • : Flyt håndtaget 0.1 linieafstand til venstre.
  • : Flyt håndtaget 0.1 linieafstand til højre.
  • : Flyt håndtaget 0.1 linieafstand op
  • : Flyt håndtaget 0.1 linieafstand ned.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt håndtaget en linieafstand til venstre.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt håndtaget en linieafstand til højre.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt håndtaget en linieafstand op.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt håndtaget en linieafstand ned.
  • Alt+: Flyt håndtaget 0.01linieafstand til venstre.
  • Alt+: Flyt håndtaget 0.01 linieafstand til højre.
  • Alt+: Flyt håndtaget 0.01 linieafstand op.
  • Alt+: Flyt håndtaget 0.01 linieafstand ned.
  • Shift+: Flyt et endehåndtags anker en node/pause til venstre.
  • Shift+: Flyt et endehåndtags anker en node/pause til højre.
  • Tab: Gå til næste håndtag.

  Noder

  Forskydning af noder

  For at flytte en enkelt node til højre eller venstre (f.eks. for at undgå overlapning af et andet element, eller for at undgå delte nodehoveder), markeres nodehovedet og Akkord - vandret offset ændres i Inspektør. Man kan dog også vælge, at lave ændringerne i redigeringstilstand:

  1. Skift til redigeringstilstand ved at (i) dobbeltklikke på et nodehoved ELLER (ii) højreklikke på et nodehoved og vælge "Rediger element", EŁLER (iii) vælge et nodehoved og trykke Ctrl + E.
  2. Brug piletasterne til at flytte noden (til venstre eller højre) i små trin. (eller brugCtrl+ eller Ctrl+ til større justeringer).
  3. Tryk på Esc tasten, så vil nodehalsen blive flyttet til den nye position.

  Note: Redigeringstilstand for node halsen giver mulighed for at ændre længden på halsen, men ikke til at flytte den i vandret retning. For at ændre nodehalsens placering, klikkes på den, og vandret offset rettes i Inspektør.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.