Legatobuer

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Legatobuer.

  En legatobue er en kurvet linie over to eller flere noder, som angiver, at de skal spilles uden afbrydelse. Hvis to noder med samme tonehøjde skal forbindes, bruges en Bindebue.

  Metoder til oprettelse

  En legatobue kan oprettes fra paletten Linier, men det anbefales at bruge en af metoderne herunder.

  Første metode

  1. Marker den første node legatobuen skal dække, uden at være i notationstilstand:

   Første node markeret

  2. S opretter en bue til nabonoden:

   Legatobue til nabonode

  3. Skift+ forlænger buen til næste node::

   Legato ovee tre noder

  4. X skifter buens placering over/under:

   Legatobue over nodehalsene

  5. Esc afslutter redigeringstilstand:

   Legatobue, som ikke er i redigeringstilstand

  Anden metode

  1. Marker den første node legatobuen skal dække, uden at være i notationstilstand:
  2. Hold Ctrl ( på Mac) nede, og marker den sidste node, som legatobuen skal dække
  3. Press S

  Note: Hvis man Skift-markerer den sidste node, vil legatobuer blive føjet til i alle stemmer.

  Tredie metode

  1. I notationstilstand, indtastes den første node, i legato-forløbet
  2. Tast S for at starte legatobuen
  3. Indtast de resterende noder i legato-forløbet
  4. Tast S for at afslutte legatobuen

  Justeringer

  For at justere størrelse og form på buen skiftes til redigeringstilstand ved at dobbeltklikke (eller bruge Ctrl+E, eller højreklikke og vælge "Rediger Element"). De to yderste håndtag ændrer start og slut for buen, mens de tre håndtag på buen bruges til at ændre formen. Det midterste håndtag på den rette linie, bruges til at flytte hele buen op/ned/højre/venstre. Tab tasten kan bruges til at skifte mellem håndtagene.

  Til små justeringer klikkes på et enkelt håndtag, som kan flyttes med pil-tasterne. Større justeringer kan laves ved at trække i håndtaget med musen, eller bruge Ctrl+Pil).

  En række genveje kan bruges til at flytte det venstre og højre håndtag en node af gangen:

  • Skift+ Flyt til næste node.
  • Skift+ Flyt til forrige node.
  • Skift+ Flyt til en lavere stemme (stemme 2 til stemme 1 osv.).
  • Skift+ Flyt til en højere stemme (stemme 1 til stemme 2 osv..).

  En legatobue kan række over adskillige systemer og sider. Starten og slutningen af buen er forankret til en node/akkord eller en pause. Hvis noderne flyttes i forbindelse med ændringer i layout, stræk, eller stil, vil legatobuen flytte med, og blive justeret i størrelse.

  I eksemplet herunder vises en legatobue, som rækker fra bas til diskantnøglen. Den oprettes ved at markere den første node i buen, holde Ctrl (Mac: ) nede, og markere den sidste node i buen, og derefter trykke på S for at tilføje legatobuen.

  Legatobue over flere nodelinier

  X ændrer placeringen af en valgt bue fra under til over noderne, og omvendt.

  Stiplede legatobuer

  Stiplede buer bruges af og til i sange, hvor buen ikke anvendes i alle strofer. Stiplede buer kan også bruges til at vise udgiverens forslag (i modsætning til komponistens originale angivelser). For at ændre en eksisterende legatobue til en stiplet eller prikket bue, markeres den, og i Inspektør (F8) ændres Linietype fra "Sammenhængende" to "Stiplet ." ełler "Stiplet -".

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.