Bindebuer

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Bindebuer.

  En bindebue er en kurvet linie mellem to noder med samme tonehøjde, som angiver at de skal spilles som en node med den samlede varighed (se external links herunder). Bindebuer oprettes normalt mellem to nabonoder i den samme stemme, men MuseScore understøtter også bindebuer mellem to noder som ikke er naboer og mellem noder i forskellige stemmer.

  I notationstilstand, vil programmet automatisk oprette den korrekte slutnode for bindebuen, hvis man indsætter buen lige efter man har indsat en node eller en akkord. Man kan naturligvis også oprette buen efterfølgende mellem eksisterende noder.

  Note: Bindebuer, som forbinder noder med samme tonehøjde, må ikke forveksles med legatobuer, som forbinder noder med forskellig tonehøjde og angiver , at en passage skal spilles legato.

  Sammenbinding af noder

  1. Tryk Esc for at sikre ikke at være i notationstilstand.

  2. Klik på en node, eller brug Ctrl (Mac: Cmd) + klik til at vælge flere noder.

   Første node markeret

  3. Tryk + eller bindebue knappen. bindebue knappen .

   Bindebue oprettet .

  Bindebuer vil blive oprettet mellem de markerede node(r) og de følgende node(r) med samme tonehøjde.

  Sammenbinding af akkorder

  Vil man lave en bindebue for alle noder i en akkord på en gang, kan man enten
  * Klikke på nodehalsen i akkorden, eller
  * Holde Skift nede, og klikke på en vilkårlig node i akkorden.
  Tryk så + eller bindebue knappen. bindebue knappen . Bindebuer vil blive oprettet mellem alle noderne i akkorden og de følgende noder med samme tonehøjder.

  animated gif showing how to tie a chord using the mouse

  Tilføj en sammenbundet node under indtastning

  For at oprette en bindebue mellem to enkelte noder i notationstilstand:

  1. Marker en enkelt node (en som ikke indgår i en akkord).
  2. Vælg varigheden for den næste node.
  3. Tryk + eller bindebue knappen. bindebue knappen .

  En ny node med samme tonehøjde vil blive indsat og forbundet med en bindebue.
  Hvis der allerede er en node eller en akkord, som indeholder en node med samme tonehøjde, vil der blot blive oprettet en bindebue til denne.

  Tilføj en sammenbundet akkord under indtastning

  1. Sørg for at en node i en akkord er markeret.
  2. Vælg varigheden for den følgende akkord.
  3. Tryk + eller bindebue knappen. bindebue knappen .
   Akkord med markeret node
   En ny akkord med de samme tonehøjder vil blive indsat og forbundet med bindebuer.
   Hvis der allerede er en node eller en akkord, som indeholder en eller flere noder med de samme tonehøjder, vil der blot blive oprettet bindebuer til dem, mens de manglende tonehøjder vil blive indsat.
   Akkord efter oprettelse af buer

  Sammenbinding af unisone noder

  Hvis akkorder, som skal sammenbindes, indeholder unisone noder, er den bedste måde til at sikre korrekt notation:

  1. Tildel hver af de unisone noder til sin egen stemme.
  2. Sørg for at en af noderne i det unisone par sættes til "uden hals" for at undgå overlappende nodehalse og faner.
  3. Tilføj bindebuer stemme for stemme. Juster placering og længde efter behov.

  Vending af en bindebue

  X skifter retningen på en bindebue fra over noden til under noden og omvendt.

  Se også

  Legatobuer

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.