Bjælker

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Bjælker.

  Bjælker tilføjes automatisk, efter regler bestemt af taktarten.
  For at ændre på disse, kan man højreklikke på angivelsen af taktarten, og vælge "Taktart egenskaber". Se Ændring af bjælkeindstillinger for detaljer.

  Hvis man blot ønsker at tilrette bjælkerne manuelt, gang for gang, kan man bruge bjælke symboler fra palletten Bjælker, som både findes i Grundlæggende og Udvidet arbejdsområde:

  Bjælke palette (Udvidet arbejdsområde)

  Bjælke symboler

  Her følger en liste af bjælke symboler og deres betydning:

  • "Startbjælke" ikon Start en bjælke ved denne node (eller pause).
  • "Midterbjælke" ikon Slut ikke en bjælke ved denne node (eller pause).
  • "Ingen bjælke" ikon Sæt ikke bjælke på denne node.
  • "Bjælke mod 16-del" ikon Start anden bjælke (16-del) ved denne node.
  • "Bjælke mod-del" ikon Start tredje bjælke (32-del) ved denne node.
  • "Automatisk bjælke" ikon Gå tilbage til Automatiktilstand.
  • "Fjer-bjælke, langsommere" icon Start en fjer-bjælke (langsommere) ved denne node.
  • "Fjer-bjælke, hurtigere" ikon Start en fjer-bjælke (hurtigere) ved denne node.

  Note: Automatiktilstand er den tilstand, som MuseScore vælger ved nodeindtastning, afhængigt af den aktuelle taktart og dennes bjælke indstillinger.

  Ændring af bjælker

  Hvis man vil ændre en eller flere bjælker (undtagen fjer-bjælker, herunder), kan man bruge en af følgende måder:

  For at indsætte en fjer-bjælke bruges en af følgende måder:

  • Træk et fjer-bjælke symbol fra et arbejdsområde over på en eksisterende bjælke i nodearket.

  • Marker en eller flere bjælker i nodearket, og dobbeltklik på det ønskede fjer-bjælke symbol i arbejdsområdet.

  Note:: (1) Fjer-bjælker kan bruge 2 eller3 linier, afhængig af tempoet og den ønskede varighed af ændringen; (2) For at oprette en fjer-bjælke med 2 linier, skal man starte med en ubrudt række af 16-dels noder, med bjælker; (3) For at oprette en fjer-bjælke med 3 linier, skal man starte med en ubrudt række af 32-dels noder, med bjælker; (4) Afspilning af fjer-bjælker er ikke understøttet.

  Juster bjælker med tastatur/mus

  Juster bjælkens hældning

  1. Dobbeltklik på en bjælke for at gå i redigeringstilstand—det højre håndtag vil automatisk være markeret.
  2. Brug piletasterne eller træk med musen i det højre håndtag, for at ændre hældningen på bjælken.
  3. Tryk Esc for at forlade redigeringstilstand.

  Juster bjælkens højde

  1. Dobbeltklik på en bjælke for at gå i redigeringstilstand—det højre håndtag vil automatisk være markeret.
  2. Tryk Shift+Tab eller klik på det venstre håndtag for at markere det.
   3.Brug piletasterne eller træk med musen i det venstre håndtag, for at ændre højden på bjælken.
  3. Tryk Esc for at forlade redigeringstilstand.

  Juster bjælker i Inspektør

  En anden mulighed er at bruge Inspektør til alle justeringer:

  Juster bjælkens hældning

  1. Klik på en bjælke.
  2. Sæt hak ved "Brugerdefineret placering" i "Bjælke" sektionen af Inspektør.
  3. Sæt værdierne for "Position" svarende til den ønskede hældning.

  Juster bjælkens højde

  1. Klik på en bjælke.
  2. Sæt hak ved "Brugerdefineret placering" i "Bjælke" sektionen af Inspektør.
  3. Sæt værdierne for "Position" svarende til den ønskede højde.

  Gør en bjælke vandret

  1. Marker en Bjælke
  2. Sæt hak ved "Vandret" i "Bjælke" sektionen af Inspektør.
  3. Hvis man ønsker kan bjælkens højde justeres med tastatur/mus: se herover.

  Hvis man ønsker at alle bjælker i nodearket skal være vandrette, kan man sætte dette ved brug af punktet "Gør alle nodebjælker vandret" i LayoutstilGenereltBjælker.

  Juster fjer-bjælker

  For at justere en fjer-bjælke skal man:

  1. Markere en bjælke.
  2. Rette værdierne for "Voks mod venstre" og/ełler "Voks mod højre" i "Bjælke" sektionen af Inspektør.

  Lokal layoutændring

  Efter normal praksis for trykte noder, vil Musescore bestemme nodernes afstand i forhold til deres varighed. Hvis der er flere nodelinier, kan dette resultere i en uensartet afstand mellem noderne, som i eksemplet herunder.

  normal_layout_100dpi.png
  Hvis man laver en Lokal layoutændring, kan man angive de passager, hvor man man ønsker at nodernes afstand skal være uafhængig af de øvrige nodelinier. I eksemplet herunder er dette gjort for den øverste nodelinie, og resulterer i en mere ensartet fordeling.

  local_relayout_100dpi.png

  Man laver en Lokal layoutændring ved at:
  1. Markere en eller flere bjælker.
  2. Sætte flueben ud for Lokal layoutændring, under Bjælke sektionen af Inspektør.

  Skift over/under node

  For at ændre bjælkens placering fra over til under noden, eller omvendt:

  1. Marker en eller flere bjælker
  2. Brug en af følgende måder:
   • Tryk på X tasten;
   • Tryk på "Skift retning" ikonet nederst til højre i værktøjslinie området.
   • Vælg en af mulighederne (Auto, Op, eller Ned) ved punktet "Retning" i "Bjælke" sektionen af Inspektør.

  Nulstil bjælke tilstand

  For at nulstille bjælker til den tilstand, der er defineret ved den lokale taktart:

  1. Marker den del af nodearket, som ønskes nulstillet. Hvis der ikke er markeret noget, vil nulstillingen gælde for hele nodearket;
  2. Vælg Layout Nulstil bjælketilstand.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.