Taktarter

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Time signatures

  Paletten Taktart er til rådighed både i Grundlæggende og Udvidet arbejdsområde.

  Paletten taktart

  Tilføj en taktart til et nodeark

  En taktart kan tilføjes med en af disse metoder:

  • Træk en taktart fra palletten over på et tomt sted i en takt.
  • Marker en takt og dobbeltklik på en taktart i palletten.
  • Marker en node eller en pause og dobbeltklik på en taktart i palletten.

  Taktarten vil blive indsat først i den aktuelle takt.

  En taktart kan ændres med en af disse metoder:

  • Træk en taktart fra paletten over på en eksisterende taktart.
  • Marker en eksisterende taktart og dobbeltklik på en taktart i palletten.

  Sletning af en taktart

  En taktart slettes ved at markere den og trykke på Del.

  Opret en ny taktart

  Hvis den taktart, man har brug for, ikke findes i nogen af paletterne, kan man oprette en ny, og føje den til Hovedpaletten:

  1. Tryk Skift+T for ar åbne Taktart sektionen i Hovedpaletten.
  2. Vælg en taktart at redigere i midterpanelet.
  3. Rediger de forskellige parametre (tæller, nævner, text, bjælkemønster) i Opret taktart panelet, for at få den taktart, og de egenskaber, som ønskes. Hvis det bliver nødvendigt at vende tilbage til standard bjælkemønsteret, kan man trykke på Nulstil.
  4. Tryk Tilføj for at overføre den nyoprettede taktart til midterpanelet. For at fjerne en taktart fra midterpanelet, højreklikkes der på den, og vælges "Ryd".
  5. Træk taktarten fra Hovedpaletten over på det ønskede sted i nodearket.

  Man kan også overføre en taktart fra Hovedpaletten til et tilpasset arbejdsområde, ved at trække den over på en palette i arbejdsområdet.

  Additive taktarter

  Additive taktarter bruges sommetider, for at tydeliggøre opdelingen af slag indefor en takt. Den viste Taktart (tal adskilt af plus tegn) indsættes i Tekst feltet i Opret taktart panelet:

  Opret ny taktart

  Ændring af bjælkeindstillinger

  Hvis man vil lave en ændring, i en del eller hele nodearket, i den måde bjælker bliver indsat på, skal man højreklikke på den relevante taktart (i nodearket) og vælge "Taktart egenskaber".

  Taktart egenskaber

  Her får man adgang til at justere bjælkeindstillingerne for 1/8, 1/16 og 1/32 noder i panelet "Nodegrupper". Fra version 2.1 vil en markering ved "Ændr også kortere noder" betyde at bjælkindstillingerne ændres samtidig for alle kortere varigheder. I tidligere versioner skal hver nodegruppe ændres for sig,

  For at bryde en bjælke klikker man på noden lige efter. For at sætte bjælken igen, klikkes samme sted.
  Note: Denne metode fungerer kun hvis alle sekundære bjælker findes på det ønskede sted – hvis det ikke er tilfældet bruges ikonerne i stedet (se herunder).
  Knappen Nulstil annullerer alle de udførte ændringer.

  Man kan lave yderligere ændringer til bjælke mønstrene ved at trække et af ikonerne Beams palette (nederst til venstre under vinduet) hen på en node i "Nodegrupper" panelet:

  • "Start beam" icon Start en bjælke ved denne node.
  • "Continue beam" icon Slut ikke en bjælke ved denne node.
  • "Sub-beam" icon 1/8-dels node bjælke til venstre for denne node.
  • "Demi-sub-beam" icon 1/16-dels node bjælke til venstre for denne node.

  Ændring af varighed

  Der er tilfælde hvor den faktiske varighed er forskellig fra den, der er angivet ved taktarten. Optakter og Improvisationssteder er almindelige eksempler. For at ændre den aktuelle varighed af en takt, uden at ændre den viste taktart, se Arbejde med takter: Egenskaber, taktvarighed.

  Lokale taktarter

  Taktarter kan være forskellige på forskellige nodelinjer. Eksemplet her er Bach's 26. Goldberg Variation:

  Bach's 26. Goldberg Variation

  MuseScore benytter et koncept med en global taktart, og en aktuel (lokal) taktart. For at ændre den globale taktart indsættes en taktart fra paletten på en nodelinje. Den globale taktart bruges til at tælle taktslag (som vist i statuslinjen) og er grundlaget for tempoangivelser. Den globale taktart er den samme for alle nodelinjer, og er normalt den samme, som den aktuelle taktart.

  Den aktuelle taktart sættes i billedet "Taktart Egenskaber", og kan være forskellig fra den globale taktart for hver nodelinje (øverste linje er 18/16 i eksemplet).

  Tilpas lokal taktart

  Teksten kan sættes uafhængigt af de aktuelle værdier.

  En lokal taktart tilføjes ved at holde Ctrl key (Mac: Cmd) trykket ned, mens en taktart trækkes fra paletten hen på den takt (ikke taktarten), som indeholder den globale taktart. En lokal taktart gælder for en enkelt nodelinje. En global taktart bliver gentaget på alle nodelinjer.

  Ændring af taktarter og brud

  Flertakts pauser bliver afbrudt ved ændring i taktarten. Hvis skiftet sker ved et sektionsbrud vil der ikke blive vist en hjælpe taktart, ved slutningen af den foregående takt.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.