Taktstreger

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Taktstreger.

De forskrllige typer af taktstreger kan findes i palletten Taktstreger:

Taktstreger paletten (Udvidet)

Ændring af taktstreger

For at ændre en eksisterende taktstreg, til en anden type, bruges en af følgende måder:

 • Markér en taktstreg og dobbeltklik på den nye type i palletten Taktstreger.
 • Vælg typen i palletten Taktstreger, og træk den over på taktstregen i nodearket.
 • Vælg typen i palletten Taktstreger, og træk den over på en takt.
 • Marker en takt, og dobbeltklik på den nye type i palletten.

'Note': Når man vælger en takt, vil taktstregen efter takten blive ændret.

Hvis man vil indsætte en ny taktstreg mellem to eksisterende kan man enten:

 • Trække et symbol fra palletten Taktstreger over på en node eller en pause.
 • Markere en node eller en pause, og dobbeltklikke på den ønskede type i palletten Taktstreger.

Taktstreger kan også ændres i Inspektør. Andre muligheder her omfatter:

 • Stiplede eller optrukne taktstreger
 • Afslutning, dobbelt, og gentagelser
 • Justerbare delvise taktstreger
 • Inkluderede nodelinier
 • Farve
 • Forskydning

Vil man skjule en taktstreg helt, markerer man stregen og trykker V, eller man fjerner hakket ved Synlig i Inspektør.

Forbind taktstreger

Taktstreger kan spænde over flere nodelinier, som i en klavernode, eller et orkesterpartitur,, hvor den samler instrumenter i samme sektion. Taktstreger forbindes ved at:

 1. Dobbeltklikke på en taktstreg for at skifte til Redigeringstilstand.

  Taktstreg i Redigeringstilstand

 2. Klik på det nederste blå håndtag og træk det ned til den nodelinie, der skal forbindes til. Håndtaget springer selv i position, så man behøver ikke at placere det nøjagtigt.

 3. Tryk Esc for at forlade redigeringstilstand. Dette vil bevirke, alle relevante taktstreger også opdateres.

  Forbundne taktstreger

Se også

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.