Artikulationer og ornamenter

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Articulations and ornaments

  Articulationer & Ornamenter paletten i det Udvidede arbejdsområde indholder et omfattende udvalg af symboler.

  Articulations and Ornaments

  Der er også et mere begrænset udvalg i arbejdsområdet Grundlæggende

  Artikulationer

  Artikulationer er symboler, som føjes til nodearket for at vise hvordan en node eller en akkord skal spilles. De vigtigste symboler i denne gruppe er:

  • Fermater
  • Staccato
  • Mezzo-staccato / Portato
  • Staccatissimo
  • Tenuto
  • Sforzato
  • Marcato

  Specielle artikulationer til strengeinstrumenter, blæseinstrumenter osv. er også medtaget.

  Ornamenter

  Ornamenter omfatter:

  • Dobbeltslag, Omvendt dobbeltslag, Pralltrille
  • Triller
  • Bends

  Note: Appoggiatura og acciaccatura findes i palletten Forslagsnoder.

  Tilføj artikulationer/ornamenter

  1. Marker en node eller en samling af noder.
  2. Dobbeltklik på et symbol i paletten.

  Alternativt kan man tilføje et symbol ved at trække det direkte fra palletten over på et nodehoved.

  Tilføj fortegn til en artikulation

  Vil man tilføje et fortegn til en eksisterende artikulation , f.eks. en trille, gøres dette med et tekst objekt, via Specialtegn vinduet (i værktøjslinien Tekst).
  Man kan også i stedet sætte et fortegn på noden fra Hovedpaletten.

  Tilføj fermat til en taktstreg

  En fermat kan føjes direkte til en taktstreg ved at markere taktstregen og dobbeltklikke fermaten i paletten.

  Tastatur genveje

  • Skift Staccato til/fra: Shift+S
  • Skift Tenuto til/fra: Shift+N
  • Skift Sforzato (accent) til/fra: Shift+V
  • Skift Marcato til/fra: Shift+O
  • Tilføj Acciaccatura (forslag): /

  Tastatur genveje kan skræddersyes i MuseScore's Indstillinger.

  Juster positionen

  Når en artikulation eller ornament er tilføjet fra paletten, er symbolet automatisk markeret, og kan umiddelbart flyttes op eller ned med tastaturet:

  • Tryk pil op/ned for små justeringer (0.1 sp ad gangen);
  • Tryk Ctrl+ eller Ctrl+ (Mac: Cmd+ or Cmd+) for større lodrette justeringer (1 sp ad gangen).
  • Et symbol kan (hvis det giver mening) flyttes til den anden ende af noden, ved at trykke X.

  For at kunne justere i alle retninger med tastaturet:

  1. Dobbeltklik på symbolet for at gå til Redigeringstilstand, eller klik på symbolet og tryk Ctrl+E (Mac: Cmd+E) , eller højreklik på symbolet og vælg "Rediger element";
  2. Brug piletasterne til små justeringer (0.1 sp ad gangen); eller Ctrl+Pil (Mac: Cmd+Pil) til større ændringer (1 sp ad gangen).

  Man kan også ændre værdien af den vandrette eller lodrette forskydning i Inspektør. For at ændre placeringen af mere end et symbol ad gangen, kan man markere de ønskede symboler, og tilrette størrelsen af forskydningen i Inspektør.

  Note: Et symbol kan også flyttes ved klikke og trække det, men man op år bedre kontrol med metoderne herover.

  Artikulationsegenskaber

  For at få adgang til egenskaberne for en artikulation, kan man klikke på symbolet og lave de ønskede ændringer i Inspektør. De viste egenskaber vil afhænge af typen af artikulation. Andre egenskaber (bl.a. retning og placering af anker) får man adgang til ved at højreklikke på symbolet og vælge Artikulationsegenskaber….

  Man kan også lave generelle ændringer til alle eksisterende, og efterfølgende indsatte artikulationer ved at vælgeLayoutstil…Generelt…Artikulationer, Ornamenter.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.