Arpeggios og glissandi

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Arpeggios og glissandi.

  Arpeggio og Glissando tegn kan hentes i paletten "Arpeggios & Glissandi", i det udvidede arbejdsområde. Paletten indeholder også anslagspile (strum arrows), en arpeggio parantes, blæseinstrument artikulationer og glid ind/glid ud symboler.

  Arpeggios & Glissandi Palette

  For at tilføje et symbol til nodearket, bruges en af følgende måder:

  • Marker en eller flere noder, og dobbeltklik på et symbol i "Arpeggios & Glissandi" paletten.
  • Træk et symbol fra "Arpeggios & Glissandi" paletten over på en node.

  Symbolerne kan tilpasses ved at ændre deres egenskaber i Inspektør. Håndtag til at ændre længde/kurve er også, i de fleste tilfælde, til rådighed i Redigeringstilstand. Hvis der er behov for det, til fremtidigt brug, kan det tilrettede symbol gemmes i en tilpasset palette.

  Arpeggios (Akkordbrud)

  Når et arpeggio eller en anslagspil (strum arrow) tilføjes til nodearket, vil det i første omgang kun gælde for en stemme. Man kan dog let ændre dets højde ved at dobbeltklikke på symbolet og trække håndtagene op eller ned (til mere præcise justeringer anvendes pil-tasterne). Afspilning kan slås til og fra i Inspektør.

  Arpeggio som dækker to nodelinier

  Glissandi

  Et Glissando eller, mindre formelt, en glidetone, vil dække to nabonoder, normalt i den samme stemme.

  glissandi med lige eller bølgende linier

  Glissandi på akkorder er også mulige.

  Chord slide

  Tilpas start og slut punkter

  1. Dobbeltklik på symbolet for at gå i redigeringstilstand;
  2. Klik på start- eller sluthåndtaget:
   • Brug Shift+ for at flytte håndtaget op eller ned, fra node til node.
   • Brug Shift+ for at flytte håndtaget vandret fra node til node.

  Denne metode tillader også at flytte håndtaget mellem noder i forskellige stemmer, eller til og med fra en nodelinie til en anden. Man kan også bruge piletasterne, eller Ctrl + pil, til den sidste justering af håndtagenes placering.

  Tilrettede glissandi

  For at tilrette et glissando til sine egne behov, skal man markere det, og rette egenskaberne i Inspektør på følgende måde:

  • Type: Vælg mellem Bølget eller Linie;
  • Tekst: Rediger, eller slet teksten. Note: Hvis der ikke er plads nok mellem noderne, vil teksten ikke blive vist;
  • Layoutstil: Vælg hvordan glissando et skal spilles. Der er fire muligheder: Kromatisk, Hvide tangenter, Sorte tangenter, Diatonisk;
  • Afspil: Sæt/fjern flueben for at slå afspilning til eller fra.

  Blæseinstrument artikulationer

  Man har Fall, Doit, Plop og Scoop symboler til rådighed. For at ændre længde og kurveform, marker symbolet, skift til redigeringstilstand, og juster håndtagene, som beskrevet i Redigering: Linier.

  Glid ind/ud

  Glid ind og Glid ud linier findes også i "Arpeggio & Glissandi" paletten. For at ændre længde og vinkel på en linie, dobbeltklikker man på den, og trækker i håndtaget (eller man bruger pil-tasterne til mindre korrektioner).

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.