Stemmer

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Stemmer

  En stemme er en musikalsk linie eller et tema, som kan have sin egen rytme, uafhængigt af andre stemmer på den samme nodelinie. Stemmer kaldes også "lag" i andre nodeskrivnings programmer.

  Man kan have op til 4 stemmerhver nodelinie. I en flerstemmig takt vil 1. stemme normalt have opadvendt nodehals, og 2. stemme have nedadvendt nodehals.

  Polyphonisk takt

  Bemærk: "Stemme" funktionen må ikke forveksles med "vokal linier", som kan tilføjes fra Instrument dialogen (åbnes ved at taste I).
  Når der arbejdes med et lukket SATB nodeark, benyttes Stemme 1 og 2 til Sopran og Alt stemmerne på den øverste nodelinie, og Stemme 1 og 2 til Tenor og Bas stemmerne på den nederste nodelinie. Brug ikke Stemme 3 og 4 til Tenor og Bas.

  Hvornår bruges stemmer

  • Hvis der er brug for modsat rettede nodehalse til en akkord på en enkelt nodelinie.
  • Hvis der er brug for forskellige varigheder på noder i en takt, som spilles samtidig.

  Indtastning af noder i forskellige stemmer

  I denne instruktion vises hvordan man indtaster en musik passage i to stemmer:

  1. Indsæt stemme 1 noderne først: Vær sikker på at du er i notationstilstand: Knappen for Stemme 1 vil være fremhævet i blåt i værktøjslinien. Indtast noderne til den højeste stemme først. Under indtastningen vil nogen noder få nedadvendt hals, men det vil automatisk blive ændret når den anden stemme tilføjes.

  Udklippet herunder viser en diskant linie med kun stemme 1 noderne indsat:

  Stemme 1 noder

  1. Flyt markøren tilbage til starten af blokken: Når man er færdig med at indtaste en blok af stemme 1 noder, trykkes gentagne gange for at flytte markøren, node for node, tilbage til den første node i blokken; alternativt bruges Ctrl+ (Mac:Cmd+) for at flytte markøren en takt bagud ad gangen. Man kan også blot forlade notationstilstand (tryk Esc) og klikke direkte på den første node.

  2. Indsæt stemme 2 noderne: Vær sikker på at du er i notationstilstand, og at noden fra stemme 1 i starten af blokken er markeret. Klik på "Stemme 2" knappen Stemme 2 knap (i højre side af værktøjslinien), eller brug genvejen Ctrl+Alt+2 (Mac: Cmd+Option+2). Indtast alle noderne til den lave stemme (nedadvendt hals).

  Udklippet herunder viser samme eksempel som ovenfor, efter tilføjelse af stemme 2 noderne:

  Stemme 1 og 2

  Slette og skjule pauser

  Pauser i stemmerne 2, 3 og 4 kan slettes, men pauser i stemme 1 er permanente. De kan dog skjules hvis det er nødvendigt, ved at gøre dem usynlige. For at skjule en pause, skal man markere den og trykke V; eller fjerne markeringen ud for "Synlig" i
  Inspektør (se også Synlighed).

  Ombytning af stemmer

  For at ombytte noder fra to vilkårlige stemmer:

  1. Marker en samling af takter.
  2. Vælg RedigerStemmer fra menuen.
  3. Vælg fra listen, hvilke stemmer, der skal ombyttes

  Note: (a) Udvælgelsen kan omfatte noder fra flere stemmer, men kun to kan ombyttes ad gangen. (b) Selvom man kun udvælger en del af en takt, vil ombytningen alligevel ske for hele takten.

  Flyt noder til en anden stemme

  Man kan også flytte noder fra en stemme til en anden uden at lave en ombytning:

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand.
  2. Marker et eller flere nodehoveder (uanset stemme).
  3. Klik på stemmen de skal flyttes til, i værktøjslinien Nodeindtastning, eller brug genvejen Ctrl+Alt+1–4 (Mac: Cmd+Option+1-4).

  Note: For at noderne kan flyttes skal følgende være i orden:

  • Akkorderne i den stemme, der flyttes til, skal have samme varighed, som de noder der flyttes.
  • Der skal være nok varighed af pauser, i den kommende stemme, til at give plads til de nye noder.
  • Noderne må ikke være forbundet med en bindebue.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.