Kopier og sæt ind

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Kopier og sæt ind

  MuseScore understøtter standard kopier, klip, indsæt og (fra version 2.1) ombyt med klippebord funktioner. Kommandoerne kan udføres på en samling af:

  • Noder: f.eks. for at gentage et afsnit af musikken, eller flytte en passage et slag ełler en takt.
  • Andre elementer: såsom artikulationer, linie tekster, dynamik, fingersætning etc.

  Note: Linier kan ikke kopieres, men de kan duplikeres (se →herunder).

  Før man udfører en kopier, klip, indsæt eller ombyt kommando, skal man sikre sig, at man ikke er i notationstilstand eller redigeringstilstand. Tryk Esc for at skifte til "normal" tilstand.

  Noder

  Man kan klippe, kopiere, indsætte, eller ombytte en passage ełler en enkelt akkord som følger:

  Kopier eller klip

  For at kopiere/klippe en enkelt akkord

  1. Hold Skift nede og klik på en node i akkorden.
  2. Vælg en mulighed:
   • Kopier. Vælg RedigerKopier; eller tryk Ctrl+C (Mac: +C); eller højre klik på akkorden og vælg Kopier.
   • Klip. Vælg RedigerKlip; eller tryk Ctrl+X (Mac: +X); eller højre klik på akkorden og vælg Klip.

  For at kopiere/klippe en blok af akkorder

  1. Klik på den første node eller takt, der ønskes udvalgt.
  2. Skift+Klik på den sidste node eller takt, der ønskes udvalgt. En blå ramme viser det område der er valgt.
  3. Vælg en mulighed:
   • Kopier. Vælg RedigerKopier; eller tryk Ctrl+C (Mac: +C); eller højre klik på det markerede område og vælg Kopier.
   • Klip. Vælg RedigerKlip; eller tryk Ctrl+X (Mac: +X); eller højre klik på det markerede område og vælg Klip.

  Indsæt

  1. Klik på den node eller takt, hvor indsættelsen, af det udvalgte, skal starte.
  2. Vælg RedigerIndsæt; eller tryk Ctrl+V (Mac: +V); eller højre klik på akkorden og vælg Indsæt.

  Ombytte med klippebordet

  Fra og med version 2.1, kan ombyt kommandoen samle to kommandoer i en: (1) Først overskrives en udvalgt del af nodearket med indholdet af klippebordet - fuldstændig som i indsæt kommandoen; (2) Dernæst flyttes den overskrevne del af nodearket tilbage til klippebordet - fuldstændig som i kopier kommandoen.

  For at ombytte med klippebordet:

  1. Tryk Skift og Klik på den node hvor ombytningen med klippebordet skal starte. Eller marker blot en start takt.
  2. Vælg en af de følgende muligheder;
   • Fra menuen, vælg RedigerOmbyt med klippebordet;
   • Tryk Ctrl+Skift +X (Mac: +shift+X);
   • Højreklik på et tomt sted i udvælgelsesområdet, og vælg Ombyt med klippebordet.

  Note: MuseScore vil automatisk tilpasse udvælgelsesområdet så det passer til indholdet af klippebordet.

  Kopier tonehøjden for en enkelt node

  Det er muligt kun at kopiere tonehøjden (og ingen andre egenskaber), ved at klikke på nodehovedet og anvende de almindelige kopier og indsæt, eller kopier og ombyt metoder.Tonehøjden på destinations-noden ændres, så den svarer til den kopierede node, mens varigheden ikke ændres.

  Andre elementer

  Andre elementer i nodearket—så som nodelinie tekster, dynamik, fingersætninger, akkord diagrammer ol.—kan klippes, kopieres, og indsættes et ad gangen. For artikulationer (sforzato, staccato etc.), kan man udvælge flere af gangen.

  Kopier og klip

  1. Marker elementet (eller elementerne).
  2. Vælg en mulighed:
   • Kopier. VælgRedigerKopier; eller tryk Ctrl+C (Mac: +C); eller højreklik på akkorden og vælgKopier.
   • Klip. Vælg RedigerKlip; eller tryk Ctrl+X (Mac: +X); eller højreklik på akkorden og vælgKlip.

  Indsæt

  1. Klik hvor indsættelse af de udvalgte elementer skal starte.
  2. Fra menuen vælg RedigerIndsæt; eller tryk Ctrl+V (Mac: +V); eller højreklik og vælg Indsæt.

  Bemærk at artikulationer bliver indsat på noderne i nøjagtig den samme rækkefølge, som de havde i den oprindelige udvælgelse.

  Ombyt med klippebordet

  Ombyt med klippebordet er tænkt til brug med afsnit af musik fremfor enkelt elementer. Brug af kommandoen med enkelte elementer anbefales ikke, da resultatet normalt ikke bliver som forventet.

  Hurtig gentagelse

  For hurtigt at kopiere og indsætte en node, takt eller passage:

  1. Vælg en akkord, takt eller passage, som beskrevet ovenfor.
  2. Tryk R .

  MuseScore kopierer og indsætter den valgte notation umiddelbart efter den sidste node i udvælgelsen. Eksisterede noder i området, hvor der indsættes, vil blive overskevet.

  Duplikere

  For øjeblikkeligt at kopiere og indsætte et tekst element, en linie ełler et andet objekt:

  1. Hold Ctrl+Skift (Mac: +Shift) nede, klik på elementet og træk det til et vilkårligt sted i nodearket.
  2. Slip musen, og det valgte element bliver klonet til den nye placering.

  Filtrer udvælgelse

  Det er muligt at sætte et filter før man kopierer en udvælgelse, for at kunne vælge præcis, hvad der skal kopieres og senere indsættes.

  1. Klargør filteret ved at trykke F6 (Mac: fn+F6), ełler vælg VisAfgrænsningsfilter

  Afgrænsningsfilteret vil normalt blive vist under Paletten. Det kan frigøres og laves til et flydende vindue. Hvis dette vindue trækkes direkte over på Pallet eller Inspektør, vil begge dele det samme område, med faneblade i i bunden.

  1. Fjern markeringerne fra de ting, der ikke ønskes kopieret.
   Eksempel: Markering fjernet fra Artikulationer og Legatobuer.

   Afgrænsningsfilter. Artikulationer og buer fravalgt

  2. Kopier og indsæt som før
   (i eksemplet er takt 1 til 4 kopieret og indsat i takt 5 til 8)

  3. Se resultatet—legatobuer er ikke blevet kopieret

  Resultat_Kopier_da.png

  1. Afgrænsningsfilteret kan også bruges ved ombytning med klippebordet. Før kommandoen til at ombytte med klippebordet udvælges de ting, som ønskes kopieret. De vil blive kopieret fuldstændig som normalt ved Kopier kommandoen. Afgrænsningsfilteret ændrer ikke på hvad der bliver indsat efter ombytningen. Hele indholdet af klippebordet vil blive kopieret tilbage. Filteret vil derimod styre hvad der kopieres til klippebordet.

  Se også

  Hvis man ønsker at ændre toner uden at forandre rytmen, kan man kombinere transponering eller Ændr tonehøjde metoden med Kopier og Indsæt.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.