Udvælg objekter

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Udvælg objekter.

  Før man kan arbejde med objekter i nodearket—som noder, takter, artikulationer osv.—skal de markeres.
  Objekter kan udvælges, og dermed markeres på flere måder: (1) enkeltvis, (2) i en sammenhængende rækkefølge, eller (3) som en liste.

  Udvælg et enkelt objekt

  De fleste objekter i nodearket kan udvælges blot ved at klikke på dem i "normal" tilstand (dvs. ikke i notationstilstand).

  Udvælg en enkelt node

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand
  2. Klik på en node.

  Note: At udvælge en enkelt node, og derefter kopiere og indsætte den, vil kun kopiere tonehøjden—ikke varighed eller andre egenskaber (f.eks. uden hals). For at kopiere hele noden, inklusive alle egenskaber, skal man holde Skift tasten nede—ligesom ved udvælgelse af akkorder (herunder).

  Udvælg en hel akkord

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand
  2. Tryk og hold Skift, og klik så på en node i akkorden.

  Udvælg en enkelt takt

  • Klik på et tomt sted indenfor takten.

  Note: For at udvælge en sammenhængende række af takter, se udvælg med skift + klik (herunder).

  Udvælg et sammenhængende sæt af objekter

  Der er flere muligheder for at udvælge et sammenhængende sæt af noder, akkorder eller takter:

  1. Udvælg med Skift

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand.
  2. Vælg den første node, takt eller akkord i rækken. Udvælgelsen kan, hvis ønsket, udvides op eller ned til de tilstødende nodelinier,
   ved at benytte Skift+ eller .
  3. Vælg så en af følgende muligheder:
   • For at udvide udvælgelsen en akkord ad gangen til højre: Tryk Skift+.
   • For at udvide udvælgelsen en akkord ad gangen til venstre:
    Tryk Skift+.
   • For at udvide udvælgelsen en takt ad gangen til højre: Tryk Skift+Ctrl+ (Mac: Skift+Cmd+).
   • For at udvide udvælgelsen en takt ad gangen til venstre: Tryk Skift+Ctrl+ (Mac: Skift+Cmd+).
   • For at forlænge udvælgelsen til starten af linien: Tryk Skift+Home (Mac: Skift+Fn+).
   • For at forlænge udvælgelsen til slutningen af linien: TrykSkift+End (Mac: Skift+Fn+).
   • For at forlænge udvælgelsen til starten af nodearket: Tryk Skift+Ctrl+Home (Mac: Skift+Cmd+Fn+).
   • For at forlænge udvælgelsen til slutningen af nodearket: Tryk Skift+Ctrl+End (Mac: Skift+Cmd+Fn+).

  2. Udvælg med Skift + Klik

  For at udvælge en række af noder eller pauser:

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand.
  2. Klik på den første node eller pause i rækken
  3. Tryk og hold Skift
  4. Klik på den sidste ønskede node eller pause.

  Note: Det sidst valgte element kan være på samme nodelinie, eller i nodelinierne over eller under den først valgte node/pause. Alle de udvalgte elementer vil blive indrammet af et blåt rektangel, inklusive tilknyttede linier og artikulationer (dog ikke volter). Man kan gentage handlingen efter behov, for at udvide den udvalgte række at elementer .

  For at udvælge en række af takter:

  1. Klik på et tomt sted i den første ønskede takt
  2. Hold Skift nede og klik på et tomt sted i den sidste takt i den ønskede række.

  Note: Som ved udvælgelse af noder kan den udvalgte række udvides både lodret og vandret.

  3. Udvælg med Skift + mus

  Denne metode kan bruges til at udvælge noder eller pauser, eller uafhængigt at udvælge andre symboler, som staccato prikker, lyrik etc.:

  • Tryk og holdSkift, og træk så med musen for at udvælge det ønskede sæt.

  4. Udvælg alt

  Denne metode udvælger hele nodearket inklusive noder, pauser og tilknyttede elementer.
  Brug en af de følgende muligheder:

  • Tryk Ctrl+A (Mac: Cmd+A).
  • Vælg menupunktet RedigerVælg alt.

  5. Udvælg et afsnit

  Denne metode bruges til at udvælge et afsnit - et område i nodearket, som starter og/eller slutter ved en afsnitsmarkering:

  1. Klik på et tomt sted i en takt indenfor afsnittet.
  2. Vælg menupunktet RedigerVælg afsnit.

  Note: Se Kopier og indsæt: Afgrænsningsfilter for at udelukke bestemte typer af elementer fra at blive udvalgt i en sammenhængende udvælgelse.

  Udvælg en liste af objekter

  For at udvælge en liste (et ikke sammenhængende sæt) af elementer fra nodearket:

  1. Udvælg (klik på) det første element.
  2. Hold Ctrl (Mac: Cmd) nede mens der udvælges (klikkes på) de øvrige ønskede elementer.

  Note: Denne metode kan ikke bruges til at udvælge takter. Brug udvælgelse af en enkelt eller en række istedet.

  Udvælg alle lignende

  For at udvælge alle elementer af en bestemt type (f.eks. alle taktstreger, alle tekst elementer, alle staccato markeringer):

  1. Marker et element
  2. Højreklik → Vælg
  3. Adskillige muligheder er til rådighed:

   • Alle lignende elementer: Vælger alle elementer i nodearket magen til det markerede
   • Alle lignende elementer i samme nodelinie: Udvælger alle elementer i samme nodelinie magen til den markerede
   • Alle lignende elementer i samme udvalg: kan kun anvendes hvis et sammenhængende sæt er valgt. Udvælger alle elementer i sættet magen til det markerede
   • Mere...: åbner en dialog, som giver adgang til at forfine med flere muligheder. Hvis man for eksempel har markeret et nodehoved, vil dialogen se ud som her (fra version 2.1—tidligere versioner havde færre muligheder):

   Dialog: Vælg noder / Mere...

   Vælg

   • Samme nodehoved: I dette tilfælde vil kun nodehoveder fra samme guppe blive udvalgt;
   • Samme tonehøjde: Kun nodehoveder med samme tonehøjde vil blive udvalgt;
   • Samme type: Alle nodehoveder af samme type (uanset gruppe) vil blive udvalgt;
   • Samme varighed: Kun nodehoveder med samme varighed vil blive udvalgt;
   • Samme nodenavn: Nodehoveder med samme nodenavn i alle oktaver vil blive udvalgt;
   • Samme nodelinie: Kun nodehoveder i samme nodelinie vil blive udvalgt.

   Handling

   • Erstat det valgte: Den normale funktion: udvælgelsen startes forfra;
   • Tilføj til det valgte: Bevarer alt det udvalgte og tilføjer den nuværende udvælgelse hertil;
   • Søg i det valgte:
   • Udtræk fra det valgte: Bevarer alt tidligere udvalgt, men fjerner den nuværende udvælgelse herfra.

  Hvad udvælgelse kan bruges til

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.