Notation

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Notation.

I forrige kapitel "Grundlæggende funktioner" genemgås indtastning af noder og benyttelse af paletter som værktøj. Kapitlet "Notation" beskriver mere detaljeret de forskellige elementer i musiknotation. Desuden gennemgås mere specielle emner, som slagtøjs- eller trommenotation og notering af strengeinstrumenter med tabulaturer.

Se også "Advanced topics".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.