Notation

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Notation

I forrige kapitel "Grundlæggende funktioner" genemgås indtastning af noder og benyttelse af paletter som værktøj. Kapitlet "Notation" beskriver mere detaljeret de forskellige elementer i musiknotation. Desuden gennemgås mere specielle emner, som slagtøjs- eller trommenotation og notering af strengeinstrumenter med tabulaturer.

Se også "Advanced topics".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.