Heltakts pauser

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Heltakts pauser.

  Heltakts pauser

  En hel pause, centreret i en takt (vist herunder) benyttes til at angive at hele takten (eller en stemme indenfor takten) er tavs, uanset taktart.

  Heltakts pause

  Oprettelse af heltakts pauser

  Hvis alle takter er "standard"—dvs. uden tilrettede varigheder bruges denne metode:

  1 Marker en takt, eller en række af takter.
  2. Tryk Del.

  Hvis varigheden, i en eller flere takter er tilrettet, bruges denne metode i stedet:

  1. Marker en takt, eller en række af takter.
  2. Tryk Ctrl+Shift+Del.

  Oprettelse af heltakts pause i en bestemt stemme

  1. Opret en pause, som varer hele takten, i den bestemte stemme.
  2. Kontroller at pausen er markeret og tryk Ctrl+Shift+Del.

  Flertakts pauser

  Flertakts pause

  Flertakts pauser bruges til at angive tavshed for et instrument i en længere periode. De bruges hyppigt i ensemble partiturer. De afbrydes automatisk ved vigtige punkter, som dobbelte taktstreger, øve mærker, skift i takt- elller toneart o.l.

  Nummeret over en Flertakts pause angiver, hvor mange takter pausen skal vare.

  Visning af Flertakts pauser

  Tryk M på tastaturet for at slå Flertakts pauser til og fra.

  Alternativt:

  1. Vælg menuen LayoutstilGenerelt...
  2. Klik på fanebladet "Nodeark", hvis det ikke allerede er valgt.
  3. Sæt flueben ved "Opret flertakts pauser"

  Note: Ændringen af Layoutstil betyder at tomme takter automatisk samles i fler-takters pauser i hele nodearket. Det anbefales derfor at man indtaster alle noder inden man slår oprettelse af flertakts pauser til.

  Bryd flertakts pauser

  Se også: Arbejde med takter: Bryd flertakts pause

  Der kan være brug for at dele en flertakts pause i to..

  Opdelingen bør ske inden "Opret flertakts pauser" slås til på fanebladet "Nodeark" i Layoutstil → Generelt....
  Marker den takt hvor den anden flertakts pause skal starte, og højreklik Taktegenskaber → Bryd flertakts pause.

  Bemærk at flertakters pauser bliver afbrudt hvis der er et øvemærke (ikke bare tekst), sektions brud, eller en dobbelt taktstreg, samt ved ændring i takt- eller toneart.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.