Fortegn

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Accidentals

  De mest almindelige typer af fortegn kan hentes fra værktøjslinien Fortegn ovenover nodearket, og i Fortegn paletten i det Grundlæggende arbejdsområde. Et mere omfattende udvalg findes i Fortegn paletten i det udvidede arbejdsområde.

  Accidentals palette (Basic workspace)

  Tilføj fortegn

  Fortegn tilføjes automatiskal til en node, hvis det er nødvendigt, når man hæver eller sænker tonehøjden:

  • : Forhøjer tonen med en halvtone (bruger♯).
  • : Sænker tonehøjden med en halvtone (bruger♭).

  For at tilføje (i) et dobbelt kryds eller dobbelt b, (ii) et hjælpefortegn eller (iii) et ikke-standard fortegn, benyttes en af følgende måder:

  • Marker en node og klik på fortegnet i værktøjslinien over nodearket.
  • Marker en node og dobbeltklik et fortegn i Fortegn paletten (Grundlæggende eller udvidet arbejdsområde).
  • Træk et fortegn fra Fortegn paletten hen på noden.

  Hvis man vil tilføje en parantes om et hjælpefortegn, benyttes en af de følgende måder:

  • Marker fortegnet i nodearket og dobbeltklik på parantes symbolet i Fortegn paletten.
  • Træk parantes symbolet fra paletten over på fortegnet.
  • Marker fortegnet og sæt flueben ved "Har ramme" i Inspektør (fra version 2.1).

  Hvis man senere ændrer på tonehøjden for en node ved brug af piletasterne, vil manuelle tilføjelser til fortegnet blive fjernet.

  Fortegn kan slettes, hvis man ønsker det, ved at klikke på dem og tykke Del.

  Skift enharmonisk navn

  For at ændre det enharmoniske navn for en node, eller noder, i både transponeret og C-notation:

  1. Marker en node, eller gruppe af noder;
  2. Tryk J;
  3. Fortsæt mad at trykkeJ for at bladre gennem de enharmoniske ækvivalenter.

  For kun at ændre det enharmoniske navn for en node, eller noder, i den aktuelle notation:

  1. Marker en node, eller gruppe af noder;
  2. Tryk Ctrl+J (Mac: Cmd+J);
  3. Fortsæt mad at trykke den samme taste kombination for at bladre gennem de enharmoniske ækvivalenter.

  Note: Hvis tonehøjden ikke er den samme for alle de valgte noder, er resultatet uforudsigeligt.

  Tonehøjde tolkning

  Menu funktionen NoderTonehøjde tolkning forsøger at indsætte de rette fortegn for alle noder i hele nodearket..

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.