Tonearter

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tonearter.

  De forskellige standard Tonearter er indeholdt i paletten Toneart i Grundlæggende eller Udvidet arbejdsområde. Man kan også oprette sine egne toneart symboler, ved at bruge Tonearter sektionen i Hovedpaletten (tryk Shift+K for at vise), som også giver mulighed for at benytte en lang række ikke-standard symboler.

  Nøgle paletten (Udvidet arbejdsområde)

  Indsæt en ny toneart

  Indsæt en ny toneart på alle nodelinier

  • Træk en toneart fra paletten over til et tomt sted i en takt
   ELLER
  • Marker en takt og dobbeltklik på en toneart i palletten,
   ELLER
  • Marker en node og dobbeltklik på en toneart i palletten.

  Indsæt en ny toneart på en enkelt nodelinie

  Hvis man kun ønsker at indsætte en toneart på en af nodelinierne, og lade de andre være uændrede:

  • Tryk på Ctrl (Mac: ) og hold den nede, mens en toneart trækkes fra palletten hen på takten.

  Udskift en eksisterende toneart

  Udskift en eksisterende toneart på alle nodelinier

  • Træk tonearten fra palletten over på den toneart, der skal udskiftes (eller på den takt, som indeholder tonearten),
   EŁLER
  • Marker den toneart, som skal udskiftes, og dobbeltklik på en ny toneart i palletten.

  Udskift en eksisterende toneart på en enkelt nodelinie

  Hvis man kun ønsker at ændre tonearten på en af nodelinierne, og lade de andre være uændrede:

  • Tryk Ctrl (Mac: ) og hold den nede mens en toneart trækkes fra paletten hen på den toneart, som skal udskiftes (eller hen på den takt, som indeholder tonearten).

  Fjern en toneart

  • Klik på en eksisterende toneart og tryk Del
   ELLER
  • Træk symbolet med den tomme toneart fra palletten over på takten.

  Hjælpe toneart

  Har man markeret en toneart, er der et punkt i Inspektør, hvor man kan afkrydse "Vis hjælpetoneart." Der er også et punkt i LayoutstilGenerelt...Side, hvor man kan afkrydse "Opret hjælpetonearter". Indstillingen i Inspektør vil kun gælde for den markerede toneart, mens Layoutstil vi gælde for hele nodearket.

  Opløsningstegn ved ændring af toneart

  Som standard indsætter MuseScore kun opløsningstegn når der skiftes til en toneart uden fortegn. (C dur/A mol). I alle andre tilfælde vises blot den nye toneart:
  Standard ændring af toneart

  Man kan vælge om opløsningstegnene skal vises i bestemte tilfælde, når der skiftes toneart. Under LayoutstilGenerelt...Fortegn findes mulighederne:

  Dialog: Layoutstil / Generelt... /Fortegn

  Man kan trykke Udfør eller klikke OK for at gemme indstillingerne. Hvis man er i et tilknyttet parti, og ikke i hovedarket, kan man bruge knappen Gør gældene for alle stemmer.

  Vælger man 'Før toneart ved ændring til færre ♯/♭' får man dette resultat:
  Opløsningstegn før toneart

  Den tredje mulighed 'Efter toneart ved ændring til færre ♯/♭. Før ved skift mellem ♯ og ♭' giver dette resultat:
  Opløsningstegn før og efter toneart

  Tonearter ved flertakters pauser

  Flertakters pauser bliver afbrudt, hvis der skiftes toneart.

  Eksempel med flertakters pause

  Se Flertakters pause

  Hjælpetonearter og sektionsbrud

  Der vises ikke hjælptonearter ved et sektionsbrud.
  See Brud og mellemrum: Sektionsbrud

  Tilpassede tonearter

  Tryk Skift+K for at få vist sektionen Tonearter fra Hovedpaletten.

  Hovedpaletten: Tonearter

  Det venstre panel indeholder et bibliotek af tonearter. Til højre er panelet Opret toneart, hvor man kan tilpasse en toneart, ved at trække fortegn fra paletten til det ønskede sted i nodelinien ovenover. Når man er færdig, trykkes Tilføj for at flytte den nye toneneart til biblioteket. Tryk på Ryd fjerner den nye toneneart, og giver mulighed for at starte forfra.

  Et fuldt sæt af fortegnsymboler er til rådighed—både konventionelle, og ikke-standard (som halv-krydser, halv-b'er, osv.).

  Note: Afspilning af tilpassede tonearter, er indtil videre ikke understøttet.

  Tonearter fra Hovedpaletten kan flyttes til en tilpasset palette i brugerens arbejdsområde, ved at trække dem over. Det er også muligt at indsætte en toneart i nodearket, direkte fra Hovedpaletten. Enten ved at markere en takt og dobbeltklikke på tonearten, eller ved at trække en toneart over på en takt.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.