Forslagsnoder

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Grace notes

  En forslagsnode er en type musikalsk ornament, som normalt skrives mindre end almindelige noder. Det Korte forslag, eller Acciaccatura, skrives som en lille node med en streg gennem halsen. Det Lange forslag, eller Appoggiatura, har ingen streg.

  Paletten Forslagsnoder (Udvidet arbejdsområde)

  Opret forslagsnoder

  Forslagsnoder kan findes i paletten Forslagsnoder under det Grundlæggende eller Udvidede arbejdsområde

  Tilføj en forslagsnode

  Anvend en af de følgende måder:

  • Marker en almindelig node, og dobbeltklik på en forslagsnode i paletten;
  • Træk en forslagsnode fra paletten over på en almindelig node;
  • Marker en node og tryk / for at tilføje en acciaccatura.

  Dette vil tilføje en forslagsnode med samme tonehøjde som den almindelige node. Man kan tilføje en række af forslagsnoder ved at gentage ovenstående så mange gange som ønsket. Se også Ret tonehøjde (herunder).

  Note: Der tilføjes ikke automatisk en legatobue når en forslagsnode indsættes, så denne må tilføjes selvstændigt. Se Legatobuer.

  Tilføj en akkord af forslagsnoder

  Akkorder med forslagsnoder bygges fuldstændig som almindelige akkorder:

  1. Indsæt den første node i akkorden som vist ovenfor
  2. Marker den første forslagsnode, og tilføj de øvrige noder ligesom i almindelige akkorder (dvs. Shift+A...G).

  Man kan også bygge en akkord af forslagsnode, ved at bruge genvejen tilføj interval i trin 2:
  Alt+1...9 for intervaller fra unison til en niende over.

  Ændre tonehøjde

  Tonehøjden for en forslagsnode kan ændres på samme måde, som en almindelig node:

  1. Marker en eller flere forslagsnoder
  2. Tilpas tonehøjden med pil-tasterne:
   • eller for at hæve eller sænke tonehøjden med en halvtone
   • Alt+Shift+ eller Alt+Shift+ for at hæve eller sænke tonehøjden med et trin, indenfor tonearten.

  Ændre varighed

  Hvis man vil ændre varigheden af en tidligere indsat forslagsnode, markerer man den, og vælger en ny varighed fra værktøjslinien, eller indtaster den med en af tasterne 1...9 (se Nodeindtastning).

  Manuel justering

  Hvis placeringen af en forslagsnode efter en node (f.eks. afslutningen af en trille) skal justeres, markerer man noden og skifter til redigeringstilstand og bruger højre/venstre pil-tasterne. Man kan også ændre akkord offset værdierne Inspektør.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.