Oktaveringer

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Octave lines

Oktaveringer er linier, der benyttes til at markere at en passage skal spilles en eller flere oktaver over eller under den skrevne tonehøjde:
Linien kan være stiplet eller fuldt optrukket.
Oktaveringer er indeholdt i Linie paletten i Grundlæggende og Udvidet arbejdsområde.

8─────┐eller 8va─────┐: Spil en oktav over den skrevne tonehøjde
8─────┘eller 8vb─────┘: Spil en oktav under den skrevne tonehøjde

8va/8vb linier er særligt almindelige i klaver noder, selvom de også sommetider bruges i anden instrumental musik. 1 15ma (2 oktaver over) og 15mb (2 oktaver under) benyttes også indimellem.

Debussy. Études, Book II, X

Indsæt en oktavering

Brug en af følgende måder:

  • Marker en samling noder og dobbeltklik på oktavering symbolet i paletten.
  • Marker en eller flere takter og dobbeltklik på oktavering symbolet i paletten.
  • Klik på en node og dobbeltklik på oktavering symbolet i paletten (linien vil blive forlænget fra noden til enden af takten).
  • Træk et oktavering symbol fra paletten over på en node (linien vil blive forlænget fra noden til enden af takten).

Se også, Linier: Juster lodret placering.

Ændring af længden

Se Linier: Ændring af længde.

Tilpasning af linier

Oktaveringer kan tilpasses ligesom alle andre linier.

Se Linier: Tilpassede linier og linieegenskaber.


  1. Gerou/Lusk. Essential Dictionary of Music Notation (Internet Archive). ↩︎

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.