Tremolo

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tremolo.

Tremolo er en hurtig getagelse af en tone, eller et hurtigt skift mellem to toner eller akkorder. Det markeres med streger gennem halsen på noder eller akkorder. Hvis et tremolo omfatter to toner sættes stregerne imellem noderne. Tremolo symboler bruges også til at angive trommehvirvler.

Paletten Tremolo i det udvidede arbejdsområde indeholder særskilte symboler for enkelt tone tremolo (vist med halse herunder) og for to-tone tremoloer (vist uden halse herunder).

Tremolo paletten

Et tremolo føjes til en enkelt node, ved at markere noden, og dobbeltklikke på det ønskede symbol i tremolo paletten.

Til et to-tone tremolo skal hver node have den fulde varighed af tremoloet. Til et tremolo, af en halvnodes varighed, indsættes to normale fjerdedels noder. Når tremolo symbolet er tilføjet til den første node, vil node værdierne automatisk blive fordoblet til to halvnoder.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.