Tupletter

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tupletter.

  Tupletter bruges til at skrive uregelmæssige rytmer, som ikke følger den opdeling i slag, som normalt passer til taktarten. For eksempel vil en sekstendedels triol opdele et ottendelsslag i tre sekstendedele i stedet for to:

  16-dels triol

  I 6/8 takt vil en ottendels duol opdele en punkteret fjerdedel i to ottendele i stedet for tre:

  8-dels duol

  Oprettelse af tupletter

  Måden, en tuplet oprettes på, afhænger af om man starter i notationstilstand eller "normaltilstand" (dvs. ikke i notationstilstand). Her er først et simpelt eksempel på oprettelse af en ottendels triol.

  Opret en triol i normaltilstand

  1. Marker en node eller pause, som har hele den ønskede varighed for triol gruppen. I eksemplet her med en ottendels triol, skal det være en fjerdedels node eller pause—som vist herunder:

   Fjerdedel markeret

  2. Vælg NoderTupletterTrioler fra hovedmenuen, eller tryk Ctrl+3 (Mac: +3). Dette vil give resultatet herunder:

   Triol ottendel fulgt af pauser

  3. Programmet skifter automatisk til notationstilstand, og vælger den varighed der passer bedst—i dette tilfælde en ottendel. Herefter indsættes de ønskede noder/pauser. For eksempel:

   Triol med tre ottendele

  Opret en triol i notationstilstand

  1. Sørg for at være i notationstilstand (tast N).
  2. Flyt til den node/pause (ełler en tom takt) hvor triolen skal starte (brug piletasterne til at flytte).
  3. Vælg den samlede varighed for hele triol gruppen. I tilfældet med en ottendels triol, klik på fjerdedels noden i Nodeindtastning værktøjslinien, (eller tryk 5 på tastaturet).
  4. Vælg NoderTupletterTriol fra hovedmenuen, eller tryk Ctrl+3 (Mac: +3). Dette opretter en triol klamme, og opdeler den oprindelige node/pause.
  5. Programmet vælger automatisk den varighed, der passer bedst—i dette tilfælde en ottendel—og giver mulighed for straks at indtaste den ønskede serie af noder/pauser.

  Opret andre tupletter

  De fleste andre tupletter kan oprettes på lignende måde. Ved at indsætte den generelle opret tuplet genvej – Ctrl+2–9 (Mac users Cmd+2–9) – i den beskrevne serie af trin ovenfor, oprettes der tupletter fra en duol (2) til en nonol (9). For mere komplekse tilfældet, se herunder.

  Specielle tupletter

  Tupletter, udover de fast definerede, (f.eks. 13 sekstendedele indenfor en fjerdedel), kan også oprettes:

  1. Indsæt/marker en node eller pause med den samlede varighed for tupletten.
  2. Åben Opret Tuplet billedet fra menuen: NoderTupletterAndet...
  3. Indsæt det ønskede forholdstal (f.eks. 13/4 for tretten sekstendedele indenfor en fjerdedels varighed) under "Relation" i "Type" sektionen. Vælg indstillingene for "Nummer" og "Klamme" i "Format" sektionen.

   Opret tuplet billedet

  4. Klik OK for at lukke billedet.

   Tretten-tuplet indenfor en fjerdedels varighed

  Sletning af tupletter

  En tuplet slettes ved at markere nummeret/klammen og trykke Del.

  Indstillinger

  For at ændre udseendet af en tuplet, kan man ændre egenskaberne i Inspektør. Man kan også generelt ændre udseendet af tupletter i nodearket.

  Inspektør

  For at ændre udseendet af en tuplet, markerer man nummeret eller klammen og bruger Inspektør.

  Tuplet egenskaber i Inspektør

  Hvis hverken nummeret eller klammen bliver vist, kan man markere en node fra tupletten, og derefter bruge Tuplet knappen i Inspektør for at få vist billedet herover.

  Vælg tuplet i Inspektør

  Retning sættes til Autohvis klammen skal placeres på samme side af nodehovederne, som hals eller bjælke. Vælg Op, eller Ned for at få klammen placeret over eller under nodehovedet, uanset halsens retning.
  Nummer type, kan sættes til Nummer for at få vist et heltal, Relation for at få vist en brøkdel, eller Intet for ikke at få vist et nummer.

  Tuplet med et 5:6 forhold og automatisk klamme

  Klamme type kan sættes tilAutomatisk så klammen skjules for noder med bjælker, og vises hvis tupletten indeholder pauser eller noderbuden bjælke.
  Vælg Klammeeller Intet for altid at få vist eller skjult klammen.

  Layoutstil

  Åben LayoutstilGenerelt... og vælg Tuplets. Her kan egenskaber for tupletter indstilles for hele nodearket.

  Dialog: Layoutstil / Generelt... / Tupletter

  Justeringer kan foretages for henholdsvis Vandret og Lodret:

  • Det er tre muligheder for lodrette justeringer, med værdier angivet i standard enheder (space units) , og en med afkrydsning.
   • Maksimal hældning: standard værdi 0.50; interval fra 0.10 til 1.00
   • Lodret afstand fra nodehals (se (2) herunder): standard værdi 0.25; interval fra -5.00 til 5.00
   • Loddret afstand fra nodehoved (se (3) herunder): standard værdi 0.50; interval fra -5.00 til 5.00
   • Undgå nodelinierne: markeret som standard
  • Det er fire vandrette justeringer angivet i standard enheder
  • Afstand før nodehalsen på første node (se (5) herunder): standard værdi 0.50; interval fra -5.00 til 5.00
   • Afstand før nodehoved på første node: standard værdi 0.00; interval fra -5.00 til 5.00
   • Afstand efter nodehals på sidste node (se(6) herunder): standard værdi 0.50; interval fra -5.00 til 5.00
   • Afstand efter hovedet på sidste node: standard værdi 0.00; interval fra -5.00 til 5.00

  Tuplet Layoutstil indstillinger

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.