Vejrtrækning og pauser

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

  Markeringer for Vejrtrækning og pauser findes i paletten Vejrtrækning & Pauser under det Udvidede arbejdsområde.

  Vejrtrækning & Pauser, Paletten

  Tilføj et symbol

  For at tilføje symboler for vejrtrækning ełler pauser (også kaldet en cæsur) til nodearket bruges en af følgende måder:

  • Marker en node eller en pause og dobbeltklik på det ønskede symbol i palletten.
  • Træk symbolet fra palletten direkte over på en node eller en pause i nodearket.

  Vejrtræknings symbol i nodearket (Emmentaler font)

  Symbolet vil blive placeret efter den markerede node.

  Man kan efterfølgende justere placeringen ved at skifte til redigeringstilstand (Ctrl+E, on Mac: Cmd+E), og bruge pil-tasterne, trække med musen, eller ved at ændre offset i Inspektør.

  Juster varighed

  Fra version 2.1 og fremefter kan man ændre varigheden (i sekunder), for en vejrtrækning, eller en cæsur, via den tilhørende sektion i Inspektør.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.