Gentagelser og spring

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Repeats and jumps

  Simple gentagelser

  En simpel gentagelse oprettes ved at placere gentagelsestegn i starten og slutningen af en passage. Gentagelsestegnene indsættes fra paletten Taktstreger , eller, fra og med version 2.1, fra palletten Gentagelser & Spring.

  Simple repeat

  Note: Hvis starten af en gentagelse falder sammen med starten af et stykke eller en section, kan start gentagelsestegnet udelades. Tilsvarende kan slut gentagelsestegnet udelades ved enden af en sektion eller af stykket.

  Simpelt gentagelsestegn udeladt ved starten

  1. og 2. volter

  Indsæt først en simpel gentagelse, som vist ovenfor, og tilføj derefter 1. og 2. volte—se Volter.

  Afspilning

  For at høre gentagelserne under afspilning, skal knappen "Afspil gentagelser" "Afspil gentagelser" ikon på værktøjslinien være aktiveret. Afspilning af gentagelser slås fra ved at deaktivere knappen.

  Antallet af gange en gentagelse bliver afspillet kan indstilles :

  1. Start og slut gentagelsestegnene skal være på plads (se Simple gentagelser herover).
  2. Højreklik på den sidste takt før slut gentagelsestegnet og vælg Taktegenskaber.
  3. Ret "Afspilningsantal" ("Gentagelsesantal" indtil version 2.1) efter behov.

  Symboler og tekst

  Tekst og symboler forbundet med gentagelser er placeret i paletten "Gentagelser & Spring" i (Grundlæggende eller Udvidet arbejdsområde).
  Paletten indeholder:

  • Bis-tegn, Segno, Coda, og (fra version 2.1) gentagelsestegn
  • D.S., D.C., To Coda, og Fine tekst

  Gentagelser & Spring

  Et gentagelsessymbol kan indsættes i nodearket på en af disse måder:

  • Træk symbolet fra paletten hen (ikke over) den ønskede takt (så takten ændrer farve).
  • Marker en takt og dobbeltklik på symbolet i palletten.

  Spring

  Spring er symboler i nodearket, som dirigerer musikeren, og afspilningen, til at flytte til en navngivet markør (se herunder). Spring omfatter de forskellige typer af D.C. (Da Capo) og D.S. (Dal Segno) tekster.

  Hvis man klikker på et spring får man vist tre 'tags', som vises i sektionen "Spring" i Inspektør. Det er:

  • Gå til: Flyt til den markør hvis "Label" er den samme som "Gå til" tagget.
  • Spil indtil: Fortsæt med at spille indtil man møder en markør hvis "Label"er den samme som "Spil indtil" tagget.
  • Fortsæt fra: Skift til den næste markør hvis "Label" er den samme som "Fortsæt fra" tagget.

  Hver markør har en forskellig Label knyttet til sig, som kan ses ved at klikke på symbolet, og læse "Label" i "Markør" sektionen af Inspektør.

  Note: Taggene start og end, som henviser til starten og slutningen af et nodeark, ełler en sektion, er implicitte, og behøver derfor ikke at blive indsat af brugeren.

  Simple gentagelser foretages ikke efter et spring, og afspilningen udføres som om man er i den sidste gentagelse (og dermed i sidste volte).

  Markører

  Markører er de steder, der henvises til i springene. Udover de implicitte 'start' og 'end' findes:

  • Segno (label: segno)
  • Segno Variation (label: varsegno)
  • Coda (label: codab)
  • Coda Variation (label: varcoda)
  • Fine (label: fine)
  • To Coda (label: coda)

  Eksempler

  Efter spring instruktionen Da Capo vil afspilningen skifte til starten (til den implicitte start label) og spille hele nodearket eller sektionen igen (frem til den implicitte end label).

  Efter spring instruktionen Da Capo al Fine vil afspilningen skifte til starten (til den implicitte start label), og spille nodearket frem til Fine (labelen fine).

  Dal Segno al Fine (eller D.S. al Fine) skifter til Segno symbolet (labelen segno) og spiller derfra frem til Fine (labelen fine).

  Dal Segno al Coda (eller D.S. al Coda) skifter til Segno symbolet (labelen segno) og spiller derfra frem til To Coda (labelen coda). Afspilningen fortsætter fra Coda symbolet (labelen codab).

  Egenskaberne for spring og markører (bl.a. label navnene) kan sættes i Inspektør. Det vil være nødvendigt at ændre dem, hvis der er brug for flere spring og markører.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.