Volter

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Volter.

  Volter - oftest 1. og 2. - er betegnelsen for forskellige slutninger på en gentagelse. Symbolerne for volter er vist her.

  Eksempel på 1. og 2. volte

  Tilføjelse af en volte til nodearket

  Brug en af følgende måder:

  • Marker en takt, eller en række af takter, og dobbeltklik på et Volte symbol i paletten Linier.
  • Træk et Volte symbol fra paletten Linier hen på en takt, og juster derefter længden efter behov (se herunder).

  Ændring af antallet af takter en volte dækker

  1. Dobbeltklik på en volte for at skifte til redigeringstilstand. Håndtaget i enden vil automatisk være markeret
  2. Tryk Skift+ for at flytte håndtaget en takt fremad. Tryk Skift+ for at flytte håndtaget en takt bagud. Gentag efter behov.

  Note: Kun brug af Skift kommandoer vil ændre de start- og slutpunkter, som påvirker afspilning af volten. Mindre justeringer af de visuelle start- og slutpunkter, kan gøres med andre piltast kommandoer, eller ved at trække håndtagene med musen, men disse ændringer vil ikke påvirke afspilningen.

  Når man markerer et start- eller sluthåndtag vil en stiplet linie blive vist, som forbinder det til et ankerpunkt på nodelinien. Ankerene viser start- og slutpositionerne for afspilningen af Volten.

  Second-ending volta in edit mode

  Tekst

  Man kan ændre teksten og flere andre egenskaber for et volte symbol, via dialogen Linieegenskaber. Højreklik på volte symbolet, og vælg Lineegenskaber.... I figuren herunder er voltens tekst sat som "1.-5."

  Linieegenskaber dialogen

  Eksempel: Første til femte slutning, fulgt af sjette slutning

  Ved at højreklikke kan man også komme til dialogen Volteegenskaber. Her kan man ændre både den viste Volte tekst (den samme som i Linieegenskaber herover) og gentagelseslisten. Hvis man ønsker at en volte afspilles i bestemte gentagelsee, mens en anden volte afspilles i andre gentagelser, kan man indsætte gentagelsesnumrene i en kommasepereret liste. I eksemplet herunder vil volten blive afspillet i gentagelserne 1, 2, 4, 5 og 7. En anden volte vil have de andre gentagelser, f.eks. 3, 6, og muligvis også højere numre, som 8, 9, etc.

  Volteegenskaber dialogen

  Afspilning

  Sommetider skal en gentagelse spille mere end to gange. I figuren herover peger volte teksten på, at den skal afspilles fem gange, før der fortsættes. Hvis antallet af gange, MuseScore afspiller en gentagelse, skal ændres, går man til den takt, som indeholder gentagelsestegnet, og ændrer dens "Afspilningsantal".(Gentagelsesantal indtil version 2.1). Se Arbejde med takter:Andet for detailjer.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.