Klammer

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Klammer.

MuseScore har et sæt almindelige klammer og en krøllet klamme i paletten Klammer under det Udvidede arbejdsområde.

Klamme Paletten

Tilføj en klamme

For at tilføje en klamme til et system, kan man bruge en af to måder:

  • Træk et symbol fra paletten hen til et tomt sted i den første takt på en nodelinie, der hvor klammen skal starte.
  • Marker den første takt på en nodelinie, der hvor klammen skal starte, og dobbeltklik på symbolet for klammen i palletten.

Slet en klamme

  • Marker klammen og tryke Del.

Ændre en klamme

  • Træk et nyt symbol fra paletten hen på en eksisterende klamme i nodearket.

Rediger en klamme

Når en klamme tilføjes vil den kun dække en nodelinie. For at udvide den til andre nodelinier, skal man dobbeltklikke på den, (eller klikke på den og trykke Ctrl + E) for at skifte til redigeringstilstand . Herefter trækkes håndtaget nedad til klammen dækker de ønskede nodelinier. Håndtaget springer selv i position, så det er ikke nødvendigt med stor præcision.

Layoutstil

Standarden for stregtykkelse og afstanden fra klammer og akkolader til systemet kan tilpasses i Layoutstil → Generelt... → System.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.