C partitur

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see C partitur

Man kan vælge at få vist nodearket enten som tranponeret partitur, eller som C partitur. Dette har betydning for de transponerende instrumenter, som er noteret i en anden toneart og tonehøjde, end den de klinger i.

For at vise hele nodearket som C partitur:

  • Tryk på knappen C partitur, som er placeret i øverste højre hjørne af værktøjslinierne.

Før man udskriver nodearket, eksporterer det til PDF, eller gemmer det on-line, bør man sikre sig, at C partitur knappen er fra, og at alle instrumenter er korrekt transponerede.

Se også

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.