Nøgler

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Nøgler.

  Almindeligt brugte Nøgler (Diskant, Bas, Alt, Tenor) findes i paletten Nøgler i arbejdsområdet Grundlæggende. Et mere komplet udvalg findes i det Udvidede arbejdsområde (se billedet herunder).

  Clefs palette (Advanced workspace)

  Note: Man kan skræddersy visningen af nøgler til sit eget behov, ved hjælp af en tilpasset palet.

  Tilføj en nøgle

  Tilføj en nøgle til starten af en takt

  Metode 1—tilføj en nøgle til starten af en takt, uanset om det er den første takt i systemet

  • Marker en takt og dobbeltklik på nøglen i palletten
   Eller
  • Træk en nøgle fra palletten over på takten.

  Metode 2—kun til at ændre nøglen i starten af systemet

  • Marker den eksisterende nøgle og dobbeltklik på en ny nøgle i palletten
   Eller
  • Træk en ny nøgle fra palletten direkte over på den eksisterende nøgle.

  Tilføj en nøgle midt i en takt

  For at tilføje en nøgle midt i en takt:

  • Klik på en node, og dobbeltklik derefter på en nøgle i palletten.

  Note: Hvis nøglen ikke er den første i systemet, vil den blive tegnet mindre.

  Billedet viser øverste nodelinie, som starter med en diskantnøgle, og lige efter skifter til basnøgle. Efter en node og en pause skiftes der tilbage til diskantnøgle.

  Mid-measure clef changes

  Note: Ændring af nøgler påvirker ikke tonehøjden. I stedet vil noderne blive flyttet så tonehøjden bevares. Hvis man har brug for det, kan lave en Transponering i forbindelse med ændringen af en nøgle..

  Hjælpenøgler

  Hvis ændringen af en nøgle falder sammen med starten af et system, vil der blive indsat en hjælpenøgle ved enden af det foregående system. For at vise eller skjule hjælpenøglen anvender man LayoutstilGenerelt...Side og sætter/fjerner fluebenet ved "Opret hjælpenøgler".

  Fjern nøgler

  Marker nøglen og tryk Del.

  Skjul nøgler

  Vis kun nøgler i den første takt (for alle nodelinier)

  • Anvend LayoutstilGenereltl...Side og fjern fluebenet ved "Opret nøgle for alle systemer".

  Vis kun nøgle i den første takt (for en bestemt nodelinie)

  1. Højreklik på nodelinien, vælg Nodelinie egenskaber... og fjern fluebenet ved "Vis nøgle".
  2. Åben Hovedpaletten og vælg punktet "Symboler".
  3. Træk et symbol hen på den første takt ELLER marker den første node og dobbeltklik på en nøgle i Hovedpaletten.

  Note: Denne mulighed kan være nyttig for TAB brugere, som ikke ønsker nøglen gentaget på alle efterfølgende linier.

  Skjul alle nøgler i en bestem nodelinie

  • Højreklik på nodelinien, vælg Nodelinie egenskaber... og fjern fluebenet ved "Vis nøgle".

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.