Tempo

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tempo.

  Tempo angivelser kan indsættes fra Tempo paletten i Grundlæggende eller Udvidet arbejdsområde.
  De starter som metronomangivelser, men kan redigeres til at vise de forskellige tempo betegnelser, eller udtryk. Tempoet for afspilning kan varieres gennem hele nodearket, ved at benytte flere forskellige tempo angivelser, synlige eller usynlige.

  Tilføj en tempo angivelse

  Brug en af følgende måder:

  • Marker en node og indtast tastatur genvejen Alt+T.
  • Marker en node eller pause, og vælg TilføjTekst...Tempoangivelse fra menuen.
  • Marker en node eller pause og dobbelt klik på den ønskede metronom angivelse i paletten Tempo;
  • Træk en metronomangivelse fra paletten Tempo direkte hen på en node eller pause.

  Note: Hvis en tempoangivelse indsættes fra menuen eller med en tastatur genvej, vil taktslaget automatisk følge den valgte node. Fordelen ved at benytte paletten er at du bestemmer hvilket taktslag, der skal benyttes.

  Rediger tempoet

  En eksisterende metronomangivelse i nodearket kan ændres:

  1. Skift til Redigeringtilstand for den ønskede tempoangivelse;
  2. Skift metronomangivelsen eller taktslaget efter behov;
  3. Forlad redigeringtilstand.

  Man kan også overskrive tempoet for en metronomangivelse fra Inspektør:

  1. Marker tempoangivelsen;
  2. Fjern markeringen ved "Følg tekst i sektionen "Tempoangivelse" i Inspektør;

   Inspector, Tempo

  3. indsæt det ønskede afspilningstempo i "Tempo" feltet nedenunder.

  Note: Afspilningen kan ske hurtigere eller langsommere hvis tempoangivelsen i Afspilnings panelet er sat til andet end 100%.

  Rediger tempo tekst

  Tempoangivelser kan redigerrs og formatteres fuldstændig som andre tekst objekter. For indstillig af tekst egenskaber eller stil, se Tekst stil og egenskaber.

  Tempoangivelser sat med en metronomangivelse vil normalt blive fastholdt selvom de overskrives af et udtryk - som Andante, Moderato o.l. Man kan også indsætte supplerende tekst til en metronomangivelse. F.eks.

  Metronome mark: Andante quarter note = 75

  Annullering af en tempoangivelse

  Man kan midlertidigt annullere det angivne tempo, og afspille med et vilkårligt tempo, ved at bruge afspilningspanelet:

  1. Vis afspilningsanelet: VisAfspilningspanel eller F11 (Mac: fn+F11):

   Play Panel

  2. Flyt tempo skyderen op eller ned efter behov. Tempoet vises både som en absolut værdi, og som en procentdel af den nuværende tempoangivelse. Dobbeltklik på skyderen for at nulstille den.

  Note: Antal slag i minuttet (BPM) vises altid som antallet af fjerdedele pr. minut, uanset den aktuelle taktangivelse.

  Afspilning af ritardando og accelerando

  Man kan simulere ritardando ("rit.") og accelerando ("accel.") ved at tilføje skjulte tempoangivelser til nodearket. Tempoangivelsen ved udskrivning kan bedst indsættes som en nodelinje/systemtekst.

  I eksemplet herunder var tempoet oprindeligt 110 slag i minuttet. Efter ritardandoet bliver tempoet sat ned med 10 på det første slag i hver takt. Alle tempo skiftene gøres usynlige, ved at fjerne markeringen ved Synlig i Inspektør, så kun teksten ritardando bliver vist ved udskrivning af nodearket:

  Ritardando

  Der er udviklet et plugin, som kan automatisere denne opgave: TempoChanges

  Fermater

  Fermater, som kan indsættes fra paletten Artikulationer & Ornamenter, kan tildeles en Tidsstræk angivelse, som sættes fra Inspektør. Denne er som standard sat til 1.00. Hvis MuseScore skal afspille en fermat med det dobbelte af nodens normale varighed, markeres fermaten, og "Tidsstræk" sættes til 2.00. Dette virker dog ikke for fermater sat på taktstreger, da taktstreger ikke har en varighed, som kan strækkes.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.