Synthesizer

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Synthesizer.

  Oversigt

  For at vise Synthesizeren: Vælg VisSynthesizer fra menuen.

  Synthesizeren kontrollerer lyden fra MuseScore, og giver mulighed for at:

  • Indlæse og organisere lydeksempler fra forskellige lydbiblioteker, så lyden kan afspilles
  • Tilføje effekter som rumklang og komprimering
  • Justere den overordnede stemning
  • Ændre lydstyrken for både musik og for den (valgfrie) metronom.

  Synthesizer vinduet er opdelt på fire faneblade:

  • Fluid: En software synthesizer som kan afspille lydprøver fra SF2/SF3 SoundFont biblioteker.
  • Zerberus: En software synthesizer som kan afspille lydprøver fra biblioteker i SFZ format.
  • Overordnede effekter: Bruges til at tilføje diverse effekterne til nodearket.
  • Stemning: Bruges til at justere den overordnede stemning for afspilning.

  Gem/Indlæs Synthesizer indstillinger

  Knapperne i bunden af synthesizer vinduet har disse funktioner:

  Knap Funktion
  Sæt som standard Gemmer alle aktuelle synthesizer indstillinger, som standard indstillinger. These are automatically applied to the Synthesizer when you open MuseScore.
  Indlæs standard Indlæser de senest gemte standard indstillinger i synthesizeren.
  Gem i nodeark Gemmer alle aktuelle synthesizer indstillinger i det aktuelle nodeark.
  Indlæs fra nodeark Indlæser indstillingene fra det aktuelle nodeark i synthesizeren.

  Note: (1) "Synthesizer indstillinger" omfatter rækkefølgen af Soundfonts og SFX filer, effekt indstilligerne, samt overordnet stemning og volumen. (2) Kun et sæt indstilliger kan være aktivt ad gangen - dvs. at hvis der er flere nodeark åbne samtidigt, så vil indstilligerne komme til at gælde for dem allesammen. (3) Ændringer i synthesizer indstilligerne vil ikke blive brugt ved eksport af lydfiler, medmindre de først er gemt i nodearket (se tabellen, herover). Se også Stemning (herunder).

  Fluid

  Klik på fanebladet Fluid for at få adgang til kontrolpanelet for biblioteker med lydprøver i SF2/SF3 SoundFont. Som standard vil SoundFont biblioteket FluidR3Mono_GM.sf3 være indlæst.

  Fluid in Synthesizer

  Soundfonts kan indlæses, sorteres, og slettes efter behov. Afspilning kan deles mellem en vilkårlig kombination af soundfonts (og/eller SFZ filer). Rækkefølgen af soundfonts i Fluid vil blive afspejler i standard rækkefølgen af instrumenter i mixeren.

  Indlæsning af en soundfont

  1. Klik på knappen Tilføj
  2. Klik på en soundfont i listen.

  For at kunne indlæse en soundfont, skal den først være installeret i Soundfont folderen. Dette vil sikre at den bliver vist i listen i trin 2 (herover).

  Sortering af soundfonts

  1. Klik på en soundfont
  2. Brug op/ned pilene (i højre side) for at ændre rækkefølgen.
  3. Gentag med andre soundfonte i listen efter behov.

  Hvis der ikke er blevet ændret på nogen lyde i Mixeren, vil den SoundFont, som er øverst på listen også være den, der bruges ved afspilning. Hvis Mixeren bruges til at afspille forskellige instrumenter, med lyde fra forskellige SoundFonts, vil afspilning kun fungere korrekt, hvis man har de samme SoundFonts indlæst, i den samme rækkefølge, i Synthesizeren. Derfor anbefales det, hvis man bruger flere SoundFonts, at klikke på Gem i nodeark knappen i Synthesizeren, så man kan genkalde listen af indlæste SoundFonts (og andre synthesizer indstilliger) næste gang nodearket åbnes, ved at bruge knappen Indlæs fra nodeark.

  Fjernelse af en soundfont

  1. Klik på et soundfont navn
  2. Klik på knappen Slet.

  Dette vil fjerne soundfonten fra synthesizeren, men vil ikke afinstallere den fra Soundfont folderen: den vil stadig kunne indlæses senere.

  Zerberus

  Klik på fanebladet Zerberus for at åbne kontrolpanelet for biblioteket med SFZ lydprøver. Filer kan tilføjes eller slettes på samme måde, som i Fluid fanebladet. Bemærk at, ligesom med Fluid, skal SFZ filerne installeres i soundfonts folderen før de kan indlæses i synthesizeren.

  Volumen

  I højre side af Synthesizeren er der to volumenkontroller. Den ene kontrollerer lydstyrken for afspilning, den anden kontrollerer lydstyrken for den indbyggede metronom. Metronomen kan slås til og fra, ved at klikke på knappen lige under dens volumenkontrol. Som for de øvrige kontroller i Synthesizeren vil ændringer være midlertidige, medmindre de gemmes i nodearket, eller sættes som ny standard.

  Volume slider in Synthesizer

  Effekter

  Fanebladet Overordnede effekter giver mulighed for at indstille graden af af rumklang og, fra og med version 2.0.3, komprimering, som anvendes i nodearket.

  Master Effects in Synthesizer

  For at tilføje eller fjerne en effekt:

  • Vælg en a mulighederne i listen ud for Effekt A eller Effekt B (effekter tilføjes i rækkefølgen A → B).

  For at gemme eller indlæse effekt indstilligerne bruges knapperne i bunden af Synthesizer vinduet. Se Synthesizer indstilliger (herover).

  Zita 1 rumklang

  Zita 1 stereo rumklang modulet gør det muligt at simulere omgivelserne i alt fra et lille lokale til en stor hal. Forsinkelse, efterklangstid og efterklangslyd kan indstilles med stor nøjagtighed med de kontroller, som er til rådighed:

  • Delay: Sæt en forsinkelse for efterklangen mellem 20-100 ms.
   frekvensbåndet.reverb from 20-100 ms.
  • Low RT60 (Bastone området): Brug den grå knap til at justere center frekvensen (50–1000 Hz) for det frekvensområde, som indstilligerne skal gælde for: brug den grønne knap til at justere efterklangstiden (1–8 sek.) for dette frekvens område.
  • Mid RT60 (Mellemtone området): Juster efterklangstiden (1–8 sek.) for mellemtone frekvensområdet.
  • HF Damping: Indstiller dæmpningen af efterklangen for høje frekvenser. Forøgelse af værdien vil ændre frekvensen for afskæringspunktet, og få efterklangen til at lyde klarere, og vare længere.
  • EQ1: Tillader at sænke eller hæve niveauet (-15 til +15) for frekvensbåndet (center = 40 Hz - 2 KHz) i den nedre del af spektret.
  • EQ2: Tillader at sænke eller hæve niveauet (-15 til +15) for frekvensbåndet (center = 160 Hz - 10 KHz) i den øvre del af spektret.
  • Output: Kontrollerer hvor meget effekt der lægges på. "Dry (tør)" betyder ingen effekt. "Wet (våd)" angiver 100% efterklang. "Mix" er en 50/50 blanding af wet/dry signal.

  Note: EQ1 og EQ2 påvirker kun tonerne i efterklangen, ikke det tørre (ubearbejdede) signal.

  For en hurtig opsætning af effekt indstilligerne, sættes "Output" til "Mix" og "Mid RT60" knappen sættes til den ønskede efterklangstid. Herefter kan effekten finindstilles, som forklaret herover.

  SC4 kompressor

  SC4 stereo kompressoren (inkluderet fra og med version 2.0.3) tilbyder detaljeret kontrol over det dynamiske omfang af afspilningen, ved at reducere forskellen i styrke mellem svage og kraftige lyde. It offers the following controls:

  • RMS: Justerer forholdet mellem RMS (0) og Spids (1) kompression. Ved den første reagerer kompressoren på det udjævnede middel-niveau, ved det andet reagerer kompressoren på spids-niveauet.
  • Attack: (1.5–400 ms) Den tid det vil tage for kompressionen at være fuldt virksom, efter at signalet har oversteget grænse niveauet.
  • Release: (2–800 ms) Den tid det vil tage for kompressionen at vende tilbage til nul, efter at signalet er faldet under grænse niveauet.
  • Threshold: (in dB) Niveauet for signalet, hvorover kompressionen sætter ind. Sænkning af grænse niveauet, vil forøge andelen af signalet, som bliver komprimeret.
  • Ratio: Omfanget af kompression, som anvendes på signalet over grænse niveauet.Jo højere værdi, jo mere bliver signaler komprimeret. Kan varieres mellem 1:1 og 20:1.
  • Knee: Giver mulighed for at variere mellem et "blødt knæ" og et "hårdt knæ". Jo blødere knæ, jo mere gradvis vil overgangen være mellem det ukomprimerede og det komprimerede signal.
  • Gain: Komprimering vil ofte resultere i en sænkning af lydstyrken, så brug denne knap til at øge forstærkningen, og dermed signalstyrken, efter behov.

  For en hurtig opsætning forsøg RMS = 1, Threshold = -20 db, Ratio = 6. Forøg Increase forstærkningen for at genskabe tabet i lydstyrke. Finindstil som forklaret ovenfor.

  Stemning

  Fanebladet Stemning er stedet, hvor man kan indstille programmets overordnede stemning. Instrumenter stemt i C, vil have A4 = 440 Hz som standard.

  Tuning in Synthesizer

  For at ændre den Overordnede stemning:

  • Indtast en ny værdi i feltet Overordnet stemning og tryk på Skift stemning.

  Note: (1) Stemningen vil kun gælde for nodeark i den igangværende session. For at sætte det som ny standard for programmet, eller for at gemme det for et bestemt nodeark, se Gem/Inddlæs Synthesizer indstilliger. (2) For at benytte den nye tuning i eksporterde audio filer (WAV, MP3, OGG), skal der trykkesGem i nodeark før der eksporteres.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.