Lyd og afspilning

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Lyd og afspilning.

MuseScore har indbyggede faciliteter til "Lyd og afspilning". Dette kapitel dækker mulighedene for import, kontrollerne til afspilning, og måder til at udvide instrumenternes lyd, ud over den indbyggede klaver lyd.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.