Afspilning

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Afspilning.

  De almindelige afspilningsfunktioner er samlet i et værktøjslinjen Afspilning, som er placeret over dokument vinduet::

  Afspilning

  Fra venstre til højre er funktionerne:

  • Spol tilbage til start: Afspilning vil vende tilbage til starten af nodearket, eller til starten af en sløjfe ( hvis der er en).
  • Start eller stop afspilning: Se Start/stop afspilning.
  • Sæt løkke til/fra: Se Afspilning af løkke.
  • Afspil gentagelser: Slås fra hvis afspilning skal ignorere gentagelsestegn.
  • Panorer under afspilning: Slås fra hvis nodearket ikke skal flytte sig under afspilning.
  • Afspil metronome: Se Afspilning metronom .

  Afspilninsfunktioner

  Start/stop afspilning

  For at starte afspilning:

  1. Klik på en node, en pause, eller i en tom del af en takt for et etablere et startpunkt.
   Note: Hvis der ikke markeres noget, vil afspilning starte hvor det stoppede sidst - eller fra starten af nodearket.
  2. Tryk på knappen Afspil Play Icon eller tryk påMellemrum.

  Under afspilning kan man springe til en vilkårlig node, ved at klikke på den.

  For at stoppe afspilning:

  • Tryk på knappen Afspil; eller tryk på Mellemrum.

  Under afspilning

  Når afspilning er startet har man de følgende funktioner til rådighed:

  • Flyt tilbage til forrige akkord:
  • Flyt frem til næste akkord:
  • Flyt tilbage til starten af forrige takt: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Flyt frem til starten af næste takt: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  • Spol tilbage til starten af nodearket: Home (Mac: +Home); eller tryk på knappen Spol tilbage (værktøjslinjen afspilning).

  Under afspilning kan man stadig bruge tastatur genveje til at åbne og lukke paneler, som f.eks Afspil, Synthesizer, Mixer osv.

  Afspilningspanel

  Afspilningspanelet kan åbnes på en af disse måder:

  • Tryk F11 (Mac: Fn+F11).
  • Vælg VisAfspilningspanel fra menuen.

  Afspilningspanel

  Afspilningsanelet giver midlertidig kontrol over afspilningen, herunder hastigheden (benævnt 'tempo'), afspilningsanelet (med specifikke start- og slutpositioner), og det generelle lydniveau.

  Note: Ændring af parametrene i Afspilningsanelet bliver ikke gemt i nodearket: De bestemmer kun afspilningen for den igangværende session. Permanente ændringer af tempoet bør laves v.hj.a en tempo tekst. For ændring af standard lydniveauet for afspilning, se Synthesizer.

  Forslag

  Forslag, som spilles hver gang en afspilning startes, kan slås til og fra. Forslaget spiller taktslagene for en hel takt (for den taktart, der gælder på det sted , hvor afspilningen starter); hvis afspilning starter midt i en takt eller i en 'kort' takt (optakt), vil der blive spillet taktslag nok til at udfylde takten. Dirigent ikonet i afspilningsanelet slår
  forslag til og fra.

  Metronom afspilning

  Ved at bruge metronom ikonet i Afspilningspanelet, kan man slå lyden af en ledsagende metronom til og fra, under afspilningen.

  Afspilning af løkke

  En udvalgt passage kan afspilles i en løkke, enten ved at bruge værktøjslinjen Afspilning (se billedet herover) eller v.hj.a Afspilningspanelet.

  Brug af værktøjslinjen:

  • Afspilning skal være slået fra, og "Spil løkke knappen" til.
  • Marker det afsnit af nodearket der skal afspilles i løkke.
  • Tryk på afspilningsknappen.

  Afspilning vil nu ske i løkke gennem afsnittet markeret med de blå flag.

  • Brug knappen "Spil løkke" til at slå løkken til og fra.

  Brug af Afspilningspanelet:

  • Marker den node afspilningen skal starte fra, og klik på knappen "Start løkke". Knappen "Afspil løkke" vil nu blive aktiv.
  • Marker den node afsnittet skal slutte ved, og klik på knappen "Afslut løkke".
  • Tryk på Afspil.

  Afspilning vil nu ske i løkke gennem afsnittet markeret med de blå flag.

  • Knappen "Afspil løkke" kan bruges til at slå løkken til og fra.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.