Skift instrument på nodelinjen

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Skift instrument på nodelinjen.

  Når en musiker skal dubblere på et andet instrument, i en del af værket, vil instruksen om at skifte instrument normalt blive placeret over nodelinjen i starten af et afsnit. Tilbagevenden til det primære instrument håndteres på samme måde.

  MuseScore giver mulighed for at indsætte en særlig type tekst, kaldt Skift Instrument, til dette formål. Denne type tekst er forskellig fra både Nodelinje og System tekster, da den kobler teksten sammen med afspilningen, og ændrer lyden til det nye instrument.

  Instrument skifte i version 2.1

  Version 2.1 har en stærkt forbedret funktion til skift af instrumenter, i forhold til tidligere versioner. Der er dog stadig begrænsninger, som bør man bør overveje, inden man bruger funktionen.

  1. Instrument skift kan kun foretages for samme type nodelinje. Man kan f.eks. ikke skifte mellem slagtøj og strengeinstrumenter, eller omvendt.

  2. Instrument navnet vil ikke blive ændret i mixeren. Det vil stadig blive vist med det oprindelige navn for nodelinjen.

  3. Tonearten ændres ikke automatisk. Man må selv skifte toneart, hvis det er nødvendigt.

  4. Man kan nu indsætte de noder, som musikeren skal spille, når instrumentet er skiftet, og den rigtige toneart er sat ind.

  5. Med mindre man vil ændre nodelinjetypen, bør man altid bruge Skift Instrument tekst.

  Instrument skifte i version 2.0

  Der er adskillige begrænsninger for dette i version 2.0, som man må forstå før man forsøger at bruge det.

  1. Automatisk transponering fra C-partitur til den korrekte toneart for de transponerende blæserinstrumenter er ikke understøttet. Ved ændring til instrumenter noteret i en anden toneart (C fløjte til E♭ fløjte; Obo til Engelskhorn osv.), er det bedst at bruge almindelig Nodelinjetekst til at angive ændringen, og foretage transponeringen efter musikken er indsat. (brug Noder→Transponering fra hovedmenuen). For at undgå disharmonier ved afspilning, må det instrument, som er tilknyttet nodelinjen, gøres tavst i Mixeren (F10).

  2. Hvis instrumentets lyd skal kunne høres under afspilning, skal Skift Instrument tekst funktionen bruges. Efter et instrument skifte, hvor de to instrumenter på nodelinjen ikke er noteret i samme toneart, bør man aldrig forsøge at indsætte noder direkte fra tastaturet. I stedet må noderne (a) kopieres ind, eller (b) indsættes før instrument skiftet udføres. Ny indtastning i takterne efter instrument skiftet er berørt af to kendte programfejl, som ikke kan rettes i de nuværende 2.0.x versioner, uden at påvirke bagud kompatibilitet. (Dette er løst i version 2.1). Desuden skal nodearket forblive som C-partitur, da en transponering ellers vil resultere i disharmonier. Som en hjælp, kan en kopi af stemmen gemmes i en seperat fil, hvorefter de relevante sektioner kan transponeres til den ønskede toneart inden udskrivning.

  3. Når der skiftes fra et C-instrument til et andet, eller fra et ransponerende til
   et andet i samme stemning (Bb trompet til Bb kornet ell. flygelhorn osv.) kan Skift Instrument Tekst benyttes for at sikre at lyden ved afspilning ændres til det nye instrument. Indtastning kan ske som normalt, og er ikke berørt af de programfejl, der er nævnt ovenfor.

  Kompatibilitet

  Der visse problemer med kompatibilitet mellem de to versioner.

  1. Instrument skift oprettet med version 2.0 og åbnet i version 2.1 vil fortsat enten vise ełler afspille noderne forkert som i version 2.0. Sletning og genindsættelse af instrument skiftet vil rette de fleste fejl, med kun behov for få mindre rettelser.

  2. Instrument skift oprettet med version 2.1 og åbnet i 2.0 vil generelt blive afspiller korrekt, men vil vise noderne forkert.

  Tilføj et instrument skift

  1. Vælg start punktet ved at markere en node eller en pause.
  2. Åben hovedpaletten ved at taste F9 (eller brug Vis menuen), og vælg Tekst for at åbne tekst-palette.
   Text palette
  3. Dobbeltklik på Instrument
  4. Ordet "Instrument" vil nu blive indsat over den valgte node eller pause.
  5. Dobbeltklik på "Instrument", og tast Ctrl+A for at markere hele ordet.
  6. Indtast den tekst, som skal vises i nodearket, og klik udenfor feltet for at afslutte redigering.
  7. Højreklik på teksten og vælg "Skift Instrument…"

   Menu: Instrument change

  8. Vælg det ønskede instrument, og klik OK.

   Select instrument change

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.