Dynamik

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Dynamik.

  Dynamikangivelser bruges til at angive styrken for en node, eller en musikalsk frase. Angivelserne kan hentes fra paletten Dynamik i enten det Grundlæggende eller Udvidede arbejdsområde:

  Dynamik palette (Udvidet)

  Note: Det generelle lydniveau for afspilning af nodearket kan indstilles med volumenkontrollen i Afspilningsanelet, i Mixeren, eller i Synthesizeren.

  Tilføj en dynamikangivelse

  Indsæt et ny dynamikangivelse i nodearket på en af disse måder:

  • Marker en node og dobbelt-klik på en dynamikangivelse i paletten.
  • Træk en dynamikangivelse fra paletten over på en node.

  Yderligere dynamikangivelser kan hentes fra Hovedoaletten (Skift+F9). Man kan også oprette entilpasset palette til senere brug.

  Ønskes en crescendo eller en decrescendo angivelse, se Kiler.

  Indstilling af volumen for en dynamikangivelse

  Marker en dynamikangivelse, og juster dens Hastighed i Inspektør—højere for kraftigere, lavere værdi for svagere.

  Indstil omfanget for en dynamikangivelse

  Via Inspektør kan man bestemme hvilke nodelinjer en dynamikangivelse gælder for. Det "Dynamiske omfang" er, som standard, sat til "stemme", som betyder at alle nodelinjer for et instrument vil være omfattet. Ændring til "nodelinje" vil begrænse dynamikangivelsen til den nodelinje, den er indsat på. Ændring til "System" betyder, at alle instrumenter vil blive afspillet med den valgte dynamikangivelse.

  Liste over dynamikangivelser i paletter

  I det Grundlæggende arbejdsområde er der 8 valgmuligheder i paletten Dynamik: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff.

  I det Udvidede arbejdsområde er alle ovenstående, plus 15 yderligere valgmuligheder i paletten Dynamik: fp, sf, sfz, sff, sffz, sfp, sfpp, rfz, rf, fz, m, r, s, z, n.

  I sektionen Dynamik i Hovedpaletten findes alle de nævnte plus 6 muligheder mere: pppppp, ppppp, pppp, ffff, fffff, ffffff.

  Rediger en dynamikangivelse

  Alle dynamikangivelser kan redigeres, efter de er indsat i nodearket, fuldstændig som standard tekster. Se Tekstredigering.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.