Installation

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Installation.

MuseScore fungerer på flere forskellige operativsystemer bl. a. Windows og macOS, plus på en række Linux distributioner, og flere BSD varianter.
Find vejledningen til det system du bruger nedenfor.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.