Installer på Chromebook

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Install on Chromebook

MuseScore vil ikke fungere direkte på Chrome OS, men der findes nogle workarounds.

  1. Via Crouton: Dette indebærer, at der installeres et Linux baseret operativ system, som kører parallelt med Chrome OS, og at MuseScore så Installes på Linux.

  2. Via en software-on-demand service som f.eks. Rollapp: Ved blot at besøge websitet, kan du køre MuseScore i browseren, men du kan kun oprette nodeark fra bunden, og kun gemme dem på din online MuseScore konto via menuen FileSave Online.... Lyd og afspilning vil ikke fungere.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.