Pauser

• jul 27, 2011 - 15:53

Hvordan får man musescore til at lave pauser.Håndbogen online angiver brug af mellemrumstasten,men det virker ikke.
Jeg anvender 1.0 udgaven.


Comments

Det gør 0 (nul) og pausens længde er den valgte, ligesom ved nodeindskrivning. Beklager at den danske håndbog ikke har været opdateret mht. dette. Det er online håndbogen nu og PDF-udgaven laves ved releases, så rettelsen er også med i næste version af denne.

Mange Hilsener
Morten

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.