Ekstra ord uden ekstra noder?

• dec 12, 2011 - 15:59

Kan man i sangtekst indsætte ekstra ord uden at der er en node til hvert ord/stavelse?
Jeg har brug for det til viser med varierende antal stavelser i versene, hvor jeg vil skrive "grundmelodien" og nedenunder sangtekst til flere vers med forskellig tekstfordeling.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.