Bar lines/time signature

• mar 23, 2018 - 11:11

Hi
I have tried everything now to make a score without time signature and bar lines, but I simply can't remove the bar lines. I have looked in "help" and done what it suggests, but I can't find "staff properties in my version 2.1.0. Revision: 871c8ce. I am running it on a Mac.
if somebody have a solution, I would be really grateful.

/Poul


Comments

Hej Poul

Alle elementer (eller næsten alle) kan skjules i inspektørpanelet. Panelet kommer frem når du trykker F8. Her kan markerede elementer blandt meget andet gøres synlige eller usynlige. Håber du kan bruge svaret til noget.
Hav en god dag
Lars Henrik Ørn

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.