Sound problems

• apr 24, 2018 - 19:58

Hi
The sound has suddenly disappeared from the program, I've tried to delete the program and get a new one but it did not help.
What can I do

Bilag Størrelse
Lyd 2.PNG 198.98 KB
No sound.PNG 69.94 KB

Comments

In reply to by Jan Møller-Hansen

Er synthesizer (soundfont) indlæst. Check Vis/synthesizer/fliuid Hvilken font indlæst. Hvis ingen er indlæs. helst Musescore_General.sf3. Dette driller vist i nolgle opdateringer.

Jeg kan af skærmdumpet se at mange stemmer muted. Så kommer der ingen lyd.

Hav en god dag. Vi kigger vieder på det.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.