Stemmer

Updated 2 years ago
This translation is outdated, see the English version for a reference: Voices

  En stemme en en musikalsk linie eller et tema, som kan have sin egen rytme, uafhængigt af andre stemmer på den samme nodelinje. Stemmer kaldes sommetider"lag" i andre programmer til nodeskrivnig.

  Man kan have op til 4 stemmerhver nodelinie. I en flerstemmig takt vil 1. stemme (og 3) normalt have opadvendt nodehals, og 2. stemme
  (og 4) have nedadvendt nodehals.

  Staff with several voices

  Bemærk. Undgå at forveksle MuseScore's koncept for stemmer (1, 2, 3, 4) med den rækkefølgen af stemmer, der anvendes i kornoder til SATB:

  • I Åbne SATB noder (hvor der bruges fire nodelinjer til de fire stemmer), bruges (MuseScore) stemme 1 på alle nodelinjer.
  • I Lukkede SATB noder (hvor der kun bruges to nodelinjer til de fire stemmer f.eks. i salmer), bruges (MuseScore) stemmerne1 og 2 i både den øvre og nedre nodelinje.
  • Der er ikke behov for at bruge (MuseScore) stemmerne 3 og 4, medmindre der er mere end to temaer på den samme nodelinje. Dette betyder at i basnøglen til en "lukket node", er tenoren stemme 1 og bassen stemme 2 - Hvis man fejlagtigt bruger stemme 1 til bassen, kan det give en forvirrende retning på nodehalsene. Hvis man bruger stemme 3 til tenor og stemme 4 til bas, vil der blive vist pauser i stemme 1 (som ikke kan slettes).

  Sådan vises stemmer

  Markeres en del af et nodeark, vil hver af stemmerne blive vist med sin egen farve: stemme 1 blå, stemme 2 grøn, stemme 3 orange og stemme 4 lilla.

  Voices colored

  Hvornår bruges stemmer

  • Hvis der er brug for modsat rettede nodehalse til en akkord på en enkelt nodelinie.
  • Hvis der er brug for forskellige varigheder på noder i en takt, som spilles samtidig.

  Indtastning af noder i forskellige stemmer

  I denne instruktion vises hvordan man indtaster en musik passage i to stemmer:

  1. Indsæt stemme 1 noderne først: Vær sikker på at du er i notationstilstand: Knappen for Stemme 1 vil være fremhævet i blåt i værktøjslinien. Voice selector Indtast noderne til den højeste stemme først. Under indtastningen vil nogen noder få nedadvendt hals, men det vil automatisk blive ændret når den anden stemme tilføjes.
   Udklippet herunder viser en diskant linie med kun stemme 1 noderne indsat:

   Voice 1 notes

  2. Flyt markøren tilbage til starten af blokken: Når man er færdig med at indtaste en blok af noder til stemme 1, trykkes gentagne gange for at flytte markøren, node for node, tilbage til den første node i blokken; alternativt bruges Ctrl+ (Mac:Cmd+) for at flytte markøren en takt bagud ad gangen. Man kan også blot forlade notationstilstand (tryk Esc) og klikke direkte på den første node.

  3. Indsæt stemme 2 noderne: Vær sikker på at du er i notationstilstand, og at noden fra stemme 1 i starten af blokken er markeret. Klik på "Stemme 2" knappen Stemme 2 knap (i højre side af værktøjslinien), eller brug genvejen Ctrl+Alt+2 (Mac: Cmd+Alt+2). Indtast alle noderne til den lave stemme (nedadvendt hals).

  Udklippet herunder viser samme eksempel som ovenfor, efter tilføjelse af stemme 2 noderne:

  Voices 1 and 2

  Slette og skjule pauser

  Alle pauser kan gøres usynlige. Hvis der er brug for det: marker de(n) ønskede pause(r) og tryk V, eller fjern markeringen ved "Synlig" i Inspektør. Pauser i stemmerne 2, 3 og 4 (men ikke stemme 1) kan også slettes (ved at markere dem og trykke Delete), men det anbefales ikke: nøjes med at gøre dem usynlige.

  En pause i stemme 1 kan kun slettes, ved helt at slette den del af nodearket: se Fjern markeret sekvens; eller Slet takt(er).

  Gendannelse af slettede pauser

  Hvis en pause i stemme 2-4 er blevet slettet, er man nødt til at gendanne den før man kan indsætte noder på det pågældende taktslag. (problemet kan for eksempel opstå i importerede XML eller MIDI filer). Den nemmeste måde at reparere en sådan takt, er at ombytte den to gange med stemme 1. Se den præcise metode i Ombytning af stemmer (herunder).

  Ombytning af stemmer

  For at ombytte noder fra to vilkårlige stemmer:

  1. Marker en samling af takter (eller en sekvens af noder);
  2. Vælg VærktøjerStemmer fra menuen;
  3. Vælg fra listen, hvilke stemmer, der skal ombyttes.

  Note: (a) Udvælgelsen kan omfatte indhold fra alle stemmer, men kun to vil blive ombyttet ad gangen. (b) Hvis man kun udvæger en del af en takt, vil ombytningen stadig ske på hele takten.

  Flyt noder til en anden stemme

  Man kan også flytte noder fra en stemme til en anden uden at lave en ombytning:

  1. Vær sikker på ikke at være i notationstilstand.
  2. Marker et eller flere nodehoveder (i vilkårlig stemme).
  3. Klik på stemmen de skal flyttes til, i værktøjslinjen Nodeindtastning eller brug genvejen Ctrl+Alt+1–4 (Mac: Cmd+Alt+1-4).

  Note: For at noderne kan flyttes skal følgende være i orden:

  • Akkorderne i den stemme, der flyttes til, skal have samme varighed, som de noder der flyttes.
  • Hvis der er pauser, i den kommende stemme, skal varigheden være lang nok til at give plads til de nye noder.
  • Noderne må ikke være forbundet med en bindebue.

  To select a note in a higher-numbered voice than the current one:

  1. Use Alt + , to move the selection to the bottommost note in the current voice;
  2. Press Alt + , to move to the higher-numbered voice;
  3. Repeat any of the above steps, as necessary, until the desired note is selected.

  To select a note in a lower-numbered voice than the current one:

  1. Use Alt + , to move the selection to the topmost note in the current voice;
  2. Press Alt + , to move to the lower-numbered voice.
  3. Repeat any of the above steps, as necessary, until the desired note is selected.

  See also

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.