Takter

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Takter.

  Note: For at sikre at takter, der bliver iindsat eller tilføjet vises korrekt, bør flertaktspauser slås fra (slå til/fra M).

  Markering af takter

  Enkelt takt

  • For at markere en enkelt takt, klikkes et tomt sted i takten

  Række af takter

  Indsæt

  Indsæt en tom takt

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Marker en takt og tryk Ins. (Mac: Shift+I).

  • Marker en takt og vælg så fra menuen: Tilføj → Takter → Indsæt takt.

  Indsæt flere takter

  Benyt en af de følgende muligheder:

  • Marker en takt eller en ramme og tryk Ctrl+Ins (Mac: Shift+Del+I); udfyld "Antal takter ..." feltet og tryk OK.
  • Marker en takt eller en ramme og vælg så fra menuen: TilføjTakterIndsæt takter ...; udfyld "Antal takter ..." feltet og tryk OK.

  Tilføj

  Tilføj en takt til enden af nodearket

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Tryk Ctrl+B (Mac: Cmd+B).
  • Vælg fra menuen: TilføjTakterTilføj en takt.

  Tilføj flere takter til enden af nodearket

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Tryk Alt+Shift+B; udfyld "Antal takter ..." feltet og tryk OK.
  • Vælg fra menuen: TilføjTakterTilføj takter ...; udfyld "Antal takter ..." feltet og tryk OK.

  Slet

  Slet en enkelt takt

  1. Marker takten
  2. Tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Slet en serie af takter

  1. Marker en række af takter
  2. Tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Note: I nodeark med flere nodelinier vil sletning af takter også fjerne de tilsvarende takter i de andre nodelinier i systemet, selv om de ikke er markerede.

  Slet tomme takter

  Alle tomme takter i slutningen af nodearket kan slettes automatisk:

  • Vælg fra menuen: VærktøjerFjern tomme takter i slutningen af nodearket.

  Slet indholdet i takter

  Hvis man kun vil slette indholdet i takterne (og ikke takterne selv):

  1. Marker en eller flere takter;
  2. Tryk Del.

  Egenskaber

  For at redigere egenskaberne for en takt, højreklikker man på et tomt sted i takten, og vælger Taktegenskaber...:

  Dialog: Measure Properties

  Man kan bruge knapperne i bunden af vinduet, til at skifte til forrige eller næste takt. Previous/Next

  Nodelinier

  • Synlig: Vælg at vise/skjule noder og nodelinier i den aktuelle takt.
  • Uden hals: Vælg at vise/ skjule nodehalse for noderne i den aktuelle takt.

  Taktvarighed

  Denne sektion giver mulighed for, at gøre varigheden af en takt længere eller kortere, end angivet ved den synlige taktart. Brug det til at lave en optakt ved starten af et afsnit, ełler ufuldstændige takter til cadenzas, ad lib passager o.l.

  Measure duration

  • Nominel er taktarten vist i nodearket, og kan ikke ændres.
  • Aktuel taktart kan sættes frit, og helt uafhængigt af den nominelle taktart.

  Eksempel: I eksemplet herunder har fjerdedels optakten en nominel varighed på 4/4, men en aktuel varighed på 1/4. Takterne i midten har både en nominel og aktuel varighed på 4/4. Den sidste takt, med kun en punkteret halvnode har en aktuel
  varighed på 3/4:

  Incomplete measures

  Note: Et lille - eller + vises over takten når dens varighed er anderledes end et det er angivet i taktarten (se billedet herunder). Dette vises ikke i udskrifter eller PDF kopier. Markeringerne kan fjernes under punktet "Markér irregulære takter" i menuen Vis.
  Varigheden af en takt reduceres også når en node eller pause slettes med Ctrl+Del, mens varigheden kan forøges ved at benytte Indsætningstilstand.

  Irregular measures

  Andet

  Udeluk fra takt nummerering
  • Udeluk fra taktnummerering: Marker for at udelukke de valgte takter fra taktnummereringen (f.eks. en optakt).
  Bryd flertaktspause
  • Bryd flertaktspause: Marker for at undgå en flertaktspause ved starten af den valgte takt. Denne markering bør sættes før man slår Opret flertaktspauser til i
   FormatStyle...Score. Standardindstillingen for nodeark (partiturer) er FRA; for partier er den TIL.

  Note: Flertaktspauser vil som standard blive brudt ved vigtige skift, som øvemærker, ændring af taktart, dobbeltstreger, irregulære takter osv.

  Taktnummertilstand

  Giver mulighed for at bestemme hvordan taktnumre vises på den valgte takt:

  • Automatisk: Benytter indstillingen i LayoutLayoutstil...Taktnumre.
  • Vis altid: Tvinger visning af taktnummeret.
  • Skjul altid: Skjuler taktnummeret.
  Layoutstræk
  • Layoutstræk: Bestemmer den vandrette afstand mellem elementer i nodearket (noder, pauser osv.).

  Denne indstilling giver en mere præcis kontrol over aftandsegenskaberne, end hvis man bruger menupunktet, eller tastatur genvejen til Øg/Mindsk spredning ({ og }).

  Læg til taktnummer
  • Læg til taktnummer": Indtast et positivt eller negativt tal, for at ændre nummeret på den valgte takt og de følgende takter. En værdi på "-1" har samme effekt, som hvis takten udelukkes fra taktnummerering.
  Afsilningsantal
  • Afsilningsantal: Når takten har et afsluttende gentagelsestegn, bestemmer denne værdi, hvor mange gange den samlede gentagelse skal afspilles: se også Gentagelser og spring.

  Nummerering

  Som standard bliver der vist taktnummer på den første takt i hver System (undtagen på den første takt i en sektion), men der er flere muligheder til rådighed: se LayoutLayoutstil...Taktnumre.

  Deling og samling

  Det er muligt at have en længere eller kortere takt, uden at ændre taktarten. Man kan ændre taktens varighed i Taktegenskaber, men man kan også dele eller samle takter.

  Samling af takter

  Metode A. For at samle kun to taktert:

  • Marker taktstregen mellem de to takter og tryk Ctrl+Del.

  Metode B. For at samle et vilkårligt antal takter:

  1. Marker de takter, som skal samles;
  2. Vælg VærktøjerTaktSaml de valgte takter.

  Note: (1) Hvis man kun markerer takter på en nodelinie, i et system med flere linier, vil de samme takter blive samlet på alle nodelinier i systemet. (2) Bjælker vil blive tilpasset automatisk. (3) Hvis der allerede er genereret partier, er denne mulighed fjernet.

  Deling af en takt

  Vælg en af metoderne:

  • Marker en node; tryk og hold Ctrl og vælg en taktstreg i en palette (dobbeltklik i versioner før 3.4).
  • Hold Ctrl og træk en taktstreg (fra en palette) til den node, som skal starte den næste takt.
  • Marker en node; vælg VærktøjerTakt
   Del takt før den markerede node/pause
   .

  Note: Selvom man kun markerer én node i en nodelinie, vil alle nodelinier i systemet blive delt samme sted.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.