optakt

• feb 5, 2021 - 15:15

kan man ændre 4dels pausen i sidste takt til en 8delspause,
så den passer med optakts noden, der er en 8del.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.