Measures disappears when deleting notes or rests

• jan 2, 2023 - 23:17

I have a score with 4 voices. I am having problems with editing individual measures. When doing this, it affect the measures above and below, and sometime when deleting af note og rest, all the rest of the score/measures gets deleted as well

Bilag Størrelse
musehelp.png 107.76 KB

Comments

Hej

Ærgerligt at høre. Jeg har på grund af de mange fejl der endnu ikke er rettet ikke begyndt at bruge musescore 4 endnu. De vil helt sikkert blive rettet i de kommende udgaver. Fra hvad jeg kan se burde musescore 4 først være kommet ud efter flere tests og rettelser. Men det er blevet sendt ud for hurtigt. Så pt. vil jeg råde til at bruge ver. 3.6.2

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.