Εικόνα

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Images

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες για να εικονογραφήσετε παρτιτούρες ή για να προσθέσετε σύμβολα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις πρότυπες παλέτες.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σύρτε-και-αφήστε ένα αρχείο εικόνας πάνω στην παρτιτούρα. Το MuseScore υποστηρίζει αρχεία PNG και JPEG και απλά αρχεία SVG. Το MuseScore δεν υποστηρίζει σκίαση ή θολούρα SVG.