Εγχειρίδιο

(Μετάφραση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών)

Αυτό το εγχειρίδιο είναι για εκδόσεις 1.0 και επόμενες, του MuseScore,(έχει όμως εφαρμογή και στις προγούμενες εκδόσεις). Προκειμένου να βοηθήσετε στη βελτίωση ή στη μετάφραση του εγχειριδίου, γράψτε ένα μήνυμα στο Musescore Documentation resp. Translation Forum και κάντε αίτηση για να συνεισφέρετε και εσείς στο εγχειρίδιο.