Σημειογραφία

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notation

Στο προηγούμενο κεφάλαιο "Στοιχειώδη" μαθαίνετε πως να κάνετε note entry και να επιδράτε αμοιβαία με την παλέτα . Το κεφάλαιο "Σημειογραφία" περιγράφει λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη σημειογραφίας, συμπεριλαμβανομένης και πιο προχωρημένης μουσικής σημειογραφίας.