Παλέτα

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Παλέτα.

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την παλέτα μέσω του μενού ΕμφάνισηΠαλέτα.

Μπορείτε να σέρνετε και να τοποθετείτε τα σύμβολα της παλέτας πάνω στα στοιχεία της παρτιτούρας.

Το διπλό κλικ σε ένα σύμβολο της παλέτας ισοδυναμεί με το σύρσιμο και την τοποθέτηση του εν λόγω συμβόλου σε καθένα από τα επιλεγμένα στοιχεία της παρτιτούρας.

Για παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε μεμιάς ένα tenuto σε διάφορες νότες.

  1. Επιλέξτε τις νότες
  2. Κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο του tenuto που βρίσκεται στην παλέτα με τα Articulations/Ornaments