Επεξεργασία μέτρων

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Επεξεργασία μέτρων.

Προσθήκη

Για να προσθέσετε ένα μέτρο στο τέλος του κομματιού, πιέστε Ctr+B (Mac: +B), ή από το μενού επιλέξτε ΔημιουργίαΜέτραΠροσθήκη Μέτρου. Για να προσθέσετε πολλά μέτρα, πιέστε Ctrl+Shift+B (Mac: +Shift+B) ή χρησιμοποιήστε το μενού ΔημιουργίαΜέτραΠροσθήκη Μέτρων....

Εισαγωγή

Επιλέξτε ένα μέτρο, και στη συνέχεια πιέστε Ins ή χρησιμοποιήστε το μενού ΔημιουργίαΜέτραΕισαγωγή μέτρου προκειμένου να εισάγετε ένα νέο κενό μέτρο πριν από αυτό που έχετε επιλέξει. Για να εισάγετε περισσότερα μέτρα πιέστε Ctrl+Ins (Mac: +Ins) ή χρησιμοποιήστε το μενού ΔημιουργίαΜέτραΕισαγωγή Μέτρων....

Διαγραφή

,
Επιλέξτε το μέτρο και μετά πιέστε Ctrl+Del (Mac: +Fn+Backspace).

Ιδιότητες

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός μέτρου κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο του μέτρου και επιλέξτε Ιδιότητες Μέτρου....

Measure properties dialog

Πεντάγραμμα

Η ιδιότητα Ορατό σας επιτρέπει να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις νότες και τις διαστολές του τρέχοντος μέτρου. Η ιδιότητα Χωρίς Στέλεχος σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε όλα τα στελέχη των νοτών του τρέχοντος μέτρου. Στις νότες, η αξία των οποίων προσδιορίζεται μόνο από ένα στέλεχος νότας, όπως τα μισά και τα τέταρτα, εμφανίζεται μόνο η κεφαλή της νότας, όταν αυτές σημειώνονται χωρίς στέλεχος .

Διάρκεια

Η Κατ' όνομα διάρκεια είναι η ετικέτα χρόνου που εμφανίζεται στην παρτιτούρα. Μπορείτε να αλλάξετε την Τρέχουσα διάρκεια ενός μέτρου σε οτιδήποτε, ανεξάρτητα από την ετικέτα χρόνου που εμφανίζεται στην παρτιτούρα. Κανονικά η κατ' όνομα και η τρέχουσα διάρκεια του μέτρου ταυτίζονται. Ωστόσο, ένα μέτρο (π.χ. ελλιπές) μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας από αυτό που ορίζει η τρέχουσα διάρκεια.

Στην παρακάτω φιγούρα, το ελλιπές τέταρτο (crotchet) έχει κατ' όνομα διάρκεια μέτρου 4/4 αλλά τρέχουσα διάρκεια 1/4. Τα μέτρα στο κέντρο έχουν και κατ' όνομα και τρέχουσα διάρκεια 4/4. Το επιπλέον μέτρο στο τέλος με μόνο μια νότα παρεστιγμένου μισού (dotted minim), έχει τρέχουσα διάρκεια 3/4.

incomplete measures

Μη ομαλά

Ένα "μη ομαλό" μέτρο δεν υπολογίζεται στην αρίθμηση μέτρων. Γενικά το ελλιπές μέτρο χαρακτηρίζεται ως "μη ομαλό".

Προσθήκη στον αριθμό μέτρου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Προσθήκη στον αριθμό μέτρου" για να επηρεάσετε την αρίθμηση μέτρων. Εδώ μπορείτε να εισάγετε θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό επηρεάζει τα μέτρα που ακολουθούν. Η τιμή "-1" έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το να μαρκάρετε ένα μέτρο ως μη ομαλό.

Έκταση διάταξης

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την οριζόντια απόσταση ανάμεσα σε νότες.

Μέτρηση επαναλήψεων

Εάν το μέτρο είναι το τελευταίο από μια επανάληψη , μπορείτε να ορίσετε το πλήθος των επαναλήψεων.

Διαχωρισμός παύσης πολλών μέτρων

Αυτή η ιδιότητα διαχωρίζει μια Measure rests στο τρέχον μέτρο. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να ελέγχεται πριν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Δημιουργία παύσεων πολλών μέτρων" στο ΣτυλΕπεξεργασία Γενικού Στυλ.

Τα πολλά-μέτρα διαχωρίζονται αυτόματα σε σημαντικές αλλαγές, όπως σημείο πρόβας, αλλαγές χρόνου, διπλές γραμμές, κτλ.

Αρίθμηση

Το MuseScore αριθμεί αυτόματα το πρώτο μέτρο κάθε συστήματος, αλλά είναι δυνατές ακόμα περισσότερες επιλογές αρίθμησης. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΣτυλΕπεξεργασία Στυλ. Στο αριστερό παράθυρο επιλέξτε "Αριθμοί". Στο κάτω μισό του δεξιού παραθύρου βρίσκεται το τμήμα "Αριθμοί Μέτρων".

Μαρκάρετε το κουτάκι δίπλα στο "Αριθμοί Μέτρων" ("Bar Numbers") για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τους αριθμούς μέτρων.
Μαρκάρετε το "εμφάνιση πρώτο" εάν θέλετε να αριθμήσετε το πρώτο μέτρο.
Μαρκάρετε το "όλα τα πεντάγραμμα" εάν θέλετε αριθμούς σε όλα τα πεντάγραμμα, αλλιώς οι αριθμοί μέτρων θα εμφανίζονται μόνο στο επάνω πεντάγραμμο κάθε συστήματος.
Επιλέξτε εμφάνιση αριθμών σε "όλα τα συστήματα", το οποίο αριθμεί το πρώτο μέτρο κάθε γραμμής, ή εμφανίζει αριθμούς ανάλογα με το "διάστημα" και καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος. Για παράδειγμα, ένα διάστημα 1 αριθμεί κάθε μέτρο; ένα διάστημα 5 αριθμεί κάθε πέντε μέτρα.