Επανάληψη

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Επανάληψη.

Η αρχή και το τέλος των απλών επαναλήψεων μπορούν να σημειωθούν τοποθετώντας κατάλληλη-ες διαστολή . Για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα της πρώτης και της δεύτερης κατάληξης, βλέπε volta .

Αναπαραγωγή

Για να ακούσετε επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,σιγουρευτείτε ότι έχει επιλεγεί το κουμπί "Αναπαραγωγή με Επαναλήψεις" play-repeats.png στη γραμμή εργαλείων.Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αποεπιλέγοντας το κουμπί "Αναπαραγωγή με Επαναλήψεις".

Στο τελευταίο μέτρο της επανάληψης μπορείτε να ρυθμίσετε την [[nodetitle:ιδιότητα]] "Μέτρηση Επαναλήψεων" προκειμένου να ορίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων.

Σύμβολα Επαναλήψεων και Κείμενο

Κείμενο και σύμβολα σχετικά με τις επαναλήψεις υπάρχουν στην παλέτα : Επαναλήψεων.

H Παλέτα Επαναλήψεων περιέχει τα σύμβολα για την επανάληψη μέτρων, segno and coda. Περιέχει επίσης 'D.S.', 'D.C.', και Fine .

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο από την Παλέτα Επαναλήψεων,σύρετέ το πάνω στο μέτρο (και όχι πάνω από το μέτρο)που θέλετε. Τότε το αντικείμενο θα εμφανιστεί πάνω από αυτό το μέτρο στην παρτιτούρα σας.

Πηδήματα

Τα Πηδήματα αποτελούνται γενικά από τρία μέρη:

  • Μεταπήδηση σε πινακίδα
  • παίξε μέχρι πινακίδα
  • συνέχισε σε πινακίδα

Οι πινακίδες είναι ονόματα που δίνετε σε συγκεκριμένα μέρη του μέτρου. Δύο πινακίδες ("αρχή", "τέλος") υποδηλώνουν την αρχή και το τέλος της παρτιτούρας και δεν χρειάζεται να προστεθούν αναλυτικά.

Παραδείγματα:

Στην ένδειξη για μεταπήδημα Da Capo η αναπαραγωγή μεταπηδάει στην αρχή και παίζει πάλι όλη την παρτιτούρα(μέχρι την υπονοούμενη πινακίδα τέλος ).

Στην ένδειξη για μεταπήδημα Da Capo al Fine η αναπαραγωγή μεταπηδάει στην αρχή και παίζει πάλι όλη την παρτιτούρα μέχρι την πινακίδα Fine .

Dal Segno al FineD.S. al Fine) μεταπηδάει στην πινακίδαSegno και μετά παίζει μέχρι την πινακίδα Fine

Dal Segno al Coda μεταπηδάει στην πινακίδαSegno και μετά παίζει μέχρι την πρώτη πινακίδα Coda . Η αναπαραγωγή τότε συνεχίζει στην δεύτερη πινακίδα Coda . Οι ιδιότητες των πηδημάτων μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω ενός δεξί-κλίκ στην πινακίδα
D.S. al Coda.

Βλέπε επίσης: Volta