Διαστολή

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Διαστολή.

Αλλαγή τύπου διαστολής

Οι διαστολές μπορούν να αλλάξουν με το σύρσιμο ενός συμβόλου διαστολής, από την αντίστοιχη παλέτα,πάνω σε μια διαστολή στην παρτιτούρα.

Bar Line palette

Για απόκρυψη μιας διαστολής κάντε δεξί κλικ πάνω στη γραμμή και επιλέξτε Όρισε Αόρατο.

Δημιουργία διαστολής μεγάλου μήκους

Για να επεκτείνετε τις διαστολές και να ενώσετε δύο ή περισσότερα πεντάγραμμα, κάντε διπλό κλικ σε μια διαστολή προκειμένου να ξεκινήσετε την επεξεργασία της (βλέπε Λειτουργία επεξεργασίας ).

Bar Line edit mode

Κάντε κλικ και σύρετε το μπλέ τετραγωνάκι προς τα κάτω με κατεύθυνση το επόμενο πεντάγραμμο.

Ελέγξατε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει όσον αφορά στις διαστολές πριν εγκαταλείψετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

Grand staff

Βλέπε επίσης: Επεξεργασία μέτρων